Mục ‘TÀI LIỆU CÔNG GIÁO’

ĐỨC TRINH NỮ MARIA DƯỚI CHÂN THẬP GIÁ CHÚA Mùa Chay mở ra như hành trình của Chúa Giêsu lên thành thánh Giêrusalem, nơi Ngài chịu sát tế: từng bước của Mùa Chay sẽ suy niệm thường xuyên hơn về mầu nhiệm Thương Khó của Ngài. Cũng thế trong...

ĐỨC MARIA, NGƯỜI MÔN ĐỆ CỦA CHÚA Mùa Chay là một “hành trình” mà các tín hữu bước đi “bằng sự nhiệt thành lắng nghe lời Chúa và chuyên chăm cầu nguyện hơn”;[1] cũng như bằng việc tự nguyện vác thập giá mình cách quảng đại hơn[2]. Bằng cách đó và với con tim được thanh luyện, họ...

ĐỨC TRINH NỮ MARIA TẠI CANA Theo trình thuật Tin Mừng Gioan[1], “dấu chỉ ở Cana” thuộc về mầu nhiệm Chúa tỏ mình. Phụng Vụ Roma kính nhớ biến cố này mỗi năm trong Lễ Hiển Linh: “Chúng ta cử hành ba điều kỳ diệu trong một ngày thánh: hôm nay ngôi sao đã dẫn đường các đạo sĩ đến hang...

ĐỨC TRINH NỮ MARIA THÀNH NADARÉT Cuộc sống ẩn dật của Chúa Giêsu thành Nadarét là mầu nhiệm của ơn cứu độ và là mẫu gương của gia đình thánh; trong ngôi nhà ở thành Nadarét, Đấng Cứu Thế đã sống phần lớn cuộc đời trần thế trong sự phục tùng Đức Trinh Nữ Maria và Thánh Giuse[1]. Phụng...

ĐỨC MARIA DÂNG CHÚA TRONG ĐỀN THÁNH Thánh lễ này kính nhớ sứ mạng của Đức Trinh Nữ Maria trong việc Dâng Chúa vào Đền thánh[1], và rất thích hợp để cử hành trong ngày thứ bảy hoặc các ngày trong tuần trước Lễ Kính ngày 2/2. Thánh Nữ Maria được kính chào là “Đức Trinh Nữ, Con Gái của...

ĐỨC TRINH NỮ MARIA VÀ MẦU NHIỆM HIỂN LINH Trong suốt Mùa Giáng Sinh, Hội Thánh cử hành mầu nhiệm Ngôi Lời Thiên Chúa làm người tỏ mình hay biểu lộ ra cho muôn dân: trước tiên cho người Do Thái, đại diện bởi các mục đồng hèn mọn, “hoa quả đầu mùa của Hội Thánh xuất phát từ Ítraen”[1],...