Mục ‘TÀI LIỆU CÔNG GIÁO’

ĐỨC TRINH NỮ MARIA THÀNH NADARÉT Cuộc sống ẩn dật của Chúa Giêsu thành Nadarét là mầu nhiệm của ơn cứu độ và là mẫu gương của gia đình thánh; trong ngôi nhà ở thành Nadarét, Đấng Cứu Thế đã sống phần lớn cuộc đời trần thế trong sự...

ĐỨC MARIA DÂNG CHÚA TRONG ĐỀN THÁNH Thánh lễ này kính nhớ sứ mạng của Đức Trinh Nữ Maria trong việc Dâng Chúa vào Đền thánh[1], và rất thích hợp để cử hành trong ngày thứ bảy hoặc các ngày trong tuần trước Lễ Kính ngày 2/2. Thánh Nữ Maria được kính chào là “Đức Trinh Nữ, Con Gái của...

ĐỨC TRINH NỮ MARIA VÀ MẦU NHIỆM HIỂN LINH Trong suốt Mùa Giáng Sinh, Hội Thánh cử hành mầu nhiệm Ngôi Lời Thiên Chúa làm người tỏ mình hay biểu lộ ra cho muôn dân: trước tiên cho người Do Thái, đại diện bởi các mục đồng hèn mọn, “hoa quả đầu mùa của Hội Thánh xuất phát từ Ítraen”[1],...