Mục ‘Công Giáo Thế Giới’

Phụ nữ cần có tiếng nói về giới trẻ dựa trên vai trò của họ trong giáo dục, đào tạo đức tin và thúc đẩy ơn gọi Một phụ nữ thuộc Hội đồng truyền chức linh mục cho phụ nữ (WOC) phản ánh việc thiếu đại diện của nữ giới trong Giáo...

Học viện mới của dòng Tên tập trung phát triển các kỹ năng xây dựng đất nước và hướng đến một xã hội bác ái hơn Cha...

Một ấn bản Thánh kinh mới được xuất bản để giúp các tín hữu Công giáo dễ đọc và học hỏi Thánh kinh hơn. Không...

Philippines: vị Giám mục dấn thân cho quyền của người nghèo, Đức cha Ireneo Amantillo, CSsR về với Chúa Đức cha Ireneo Amantillo,...

(Bangkok, Thailand)- Hội nghị Liên hiệp DCCT Vùng Châu Á-Châu Đại Dương diễn ra tại Minburi, Bangkok (Thailand) từ ngày 8 đến...

Bức ảnh cách đây 49 năm (10/10/1969). Đức cha Paul Léon Seitz đưa 4 thừa sai Dòng Chúa Cứu Thế đến vùng đất Pleikly và...

7 ngàn tín hữu Công Giáo Salvador sẽ về Roma dự lễ tôn phong Hiển Thánh cho Đức TGM chân phước Oscar Romero vào chúa nhật...

Trong hai ngày 06 và 07/11, một cuộc bỏ phiếu trưng cầu dân ý về việc sửa đổi định nghĩa gia đình là gì trong hiến...

Trong tháng 10, khoảng 2500 Kitô hữu ở làng Tiangia, quận Kandhamal, bang Odisha, những người đã sống sót trong sự kiện bạo...

ĐTC mời gọi các nghị phụ Thượng HĐGM về giới trẻ hãy can đảm nói thẳng, lắng nghe người khác, phân định, vượt...