Mục ‘Công Giáo Thế Giới’

#‎GNsP‬ (09.5.2015) – Cha Gustavo Gutierrez Merino, được mọi người công nhận như là đấng sáng lập phong trào thần học giải phóng. Hôm 08 tháng 5 vừa qua, trong một bài báo do Vatican xuất bản cha tuyên bố: “Chú ý đến người nghèo là điểm...

#‎GNsP‬ (09.5.2015) – “Một Cộng đoàn mà ở đó có những người chuyên đi cãi nhau và tung tin hành lang nói xấu...

‪GNsP‬ – (08.5.2015) –Trong một cuộc tiếp kiến riêng vào hôm Thứ Ba vừa qua, Đức Thánh Cha Phanxicô đã chấp thuận xúc...

GNsP‬ – (08.5.2015) –Trong cuộc đấu tranh chống lại tình trạng bất khoan dung và loại trừ, các cộng đoàn Kitô hữu được...

‎GNsP‬ – (08.5.2015) – Làm thế nào để nhận biết đâu là tình yêu chân thật? Đức Thánh Cha Phanxicô nêu chủ đề này...

‪GNsP‬ (06.5.2015) – Đức Thánh Cha Phanxicô vừa giới thiệu đến toàn thể Giáo Hội lời kinh cho Năm Thánh Lòng Thương...

#‎GNsP‬ (06.5.2015) – Năm Thánh Ngoại Thường về Lòng Thương Xót sẽ là thời điểm của ân sủng dành cho tất cả các...

GNsP (06.05.2015) – Trả lời câu hỏi của một thành viên trẻ của phong trào Đời sống Kitô hữu, Đức Phanxicô đã vinh...

‪‎GNsP‬ (06.5.2015) – Cha Federico Lombardi, Giám đốc phòng Báo chí Tòa Thánh vừa xác nhận rằng Đức Thánh Cha Phanxicô...

GNsP (05.05.2015) – Đức Thánh Cha Phanxicô viếng thăm và chào mừng các thành viên Vệ binh Thụy Sĩ và gia đình của họ vào...