Mục ‘Công Giáo Việt Nam’

‪#‎GNsP‬ Chiều ngày 29-7-2010, nhân lễ trao giải cuộc xướng họa Sen Giữa Lầy, các tác giả hiện diện trong buổi giao lưu tại Trung tâm Mục vụ Dòng Chúa Cứu Thế Sài Gòn đã nhất trí sẽ mở cuộc thi viết thứ hai trên mạng về đức khiết...

‎GNsP‬ (25.04.2015)…Sau năm 1975, dưới sự cai trị của Đảng Cộng Sản người dân lũ lượt bỏ nước ra đi. Theo cách nói...

GNsP (24.04.2015) ….Năm 1978 ngài được sai đến Manila, Philippines làm truyền thông cho Đài Phát Thanh Chân Lý Á Châu (RVA),...

GNsP (23.04.2015) – Nghe tin Đức Ông Tài về với Chúa, tôi không bất ngờ nhưng thầm tạ ơn Chúa vì Người đã đưa ngài...