Mục ‘Công Giáo Việt Nam’

#‎GNsP‬ (26.04.2015) Năm 1991 việc tiếp nhận thuyền nhân Việt Nam khép lại. Theo số liệu được biết, từ năm 1975-1991 có khoảng 2 triệu người Việt vượt biên, trong số đó gần ½ vĩnh viễn bỏ xác dưới lòng biển sâu! Năm 1991, Việt Nam mới...

‪#‎GNsP‬ Chiều ngày 29-7-2010, nhân lễ trao giải cuộc xướng họa Sen Giữa Lầy, các tác giả hiện diện trong buổi giao...

‎GNsP‬ (25.04.2015)…Sau năm 1975, dưới sự cai trị của Đảng Cộng Sản người dân lũ lượt bỏ nước ra đi. Theo cách nói...

GNsP (24.04.2015) ….Năm 1978 ngài được sai đến Manila, Philippines làm truyền thông cho Đài Phát Thanh Chân Lý Á Châu (RVA),...

GNsP (23.04.2015) – Nghe tin Đức Ông Tài về với Chúa, tôi không bất ngờ nhưng thầm tạ ơn Chúa vì Người đã đưa ngài...