Mục ‘Lm. VinhSơn Phạm Trung Thành’

GNsP (10.02.2018) – Thứ Bảy Tuần V Thường Niên (Mc. 8, 1 – 10) “ …Nếu Thầy giải tán, để họ nhịn đói mà về nhà, thì họ sẽ bị xỉu dọc đường. Trong số đó, lại có những người ở xa đến.” “Ở xa đến”, những người ở xa đến...

GNsP (04.02.2018) – Chúa Nhật V Thường Niên B (Mc. 1, 29 – 39) “…người ta đem mọi kẻ ốm đau và những ai bị quỷ ám...

GNsP (04.02.2018) – Bài đọc một trong Kinh Sách ngày Chúa nhật Tuần V mùa Thường Niên. “ …giờ đây tôi tìm cách lấy...

GNsP (03.02.2018) – Thứ Bảy Thường Niên IV (Mc. 6, 30 – 34) “Đức Giê-su thấy một đám người rất đông thì chạnh lòng...

GNsP (22.01.2018) – Chúa Nhật III Thường Niên B (Mc.1, 14 – 20) “Sau khi ông Gioan bị nộp”. Thân phận người đi theo Chúa, làm...

GNsP (12.11.2017) – Chúa Nhật XXXII Thường Niên A (Mt. 25, 1 – 13.) “Nửa đêm, có tiếng la lên : ‘chú rể kia rồi, ra đón đi’.”. Lạy...

GNsP (05.11.2017) – Chúa Nhật XXXI Thường Niên A (Mt. 23, 1 – 12.) “tất cả những gì họ nói, anh em hãy làm, hãy giữ, còn...

GNsP (04.11.2017) – Thứ Bảy XXX Thường Niên (Rm.11, 25 – 29.) “khi Thiên Chúa đã ban ơn và kêu gọi, thì Người không hề...

GNsP (22.10.2017) – Chúa Nhật XXIX Thường niên A (Mt 22, 15 – 21.) “Thế thì của Xê-da, trả về Xê-da; của Thiên Chúa,...

GNsP (21.10.2017) – Thứ bảy Tuần XXVIII (Lc. 12, 8 – 12) “Khi người ta đưa anh em ra trước hội đường, trước mặt...