Mục ‘Lm. VinhSơn Phạm Trung Thành’

GNsP (12.11.2017) – Chúa Nhật XXXII Thường Niên A (Mt. 25, 1 – 13.) “Nửa đêm, có tiếng la lên : ‘chú rể kia rồi, ra đón đi’.”. Lạy Chúa, như vậy, nào con có thức đâu, chẳng một lòng chuyên chăm chờ Chúa đến, nhưng chiều hồn theo giấc ngủ...

GNsP (05.11.2017) – Chúa Nhật XXXI Thường Niên A (Mt. 23, 1 – 12.) “tất cả những gì họ nói, anh em hãy làm, hãy giữ, còn...

GNsP (04.11.2017) – Thứ Bảy XXX Thường Niên (Rm.11, 25 – 29.) “khi Thiên Chúa đã ban ơn và kêu gọi, thì Người không hề...

GNsP (22.10.2017) – Chúa Nhật XXIX Thường niên A (Mt 22, 15 – 21.) “Thế thì của Xê-da, trả về Xê-da; của Thiên Chúa,...

GNsP (21.10.2017) – Thứ bảy Tuần XXVIII (Lc. 12, 8 – 12) “Khi người ta đưa anh em ra trước hội đường, trước mặt...

GNsP (17.06.2017) – Thứ bảy tuần X Thường Niên (2.Cr. 5, 14 – 21.) . “Tình yêu Đức Ki-tô thôi thúc chúng tôi, vì chúng...

GNsP (03.06.2017) – Thứ bảy tuần VII Phục sinh (CV.28, 16 – 20. 30 – 31) “Suốt hai năm tròn, ông Phaolo ở tại nhà ông...

GNsP (07.05.2017) – Chúa Nhật IV Phục Sinh (Ga. 10, 1 – 10) “Tôi là cửa”. . Xin mở cho tôi, ………………, để tôi vào...

GNsP (30.04.2017) – Trên đường Emmau (Lc. 24, 13 – 35) “Người hỏi họ: “Các anh vừa đi vừa trao đổi với nhau về chuyện...

GNsP (25.04.2017) – Lễ Thánh Marco Thánh Sử “Các con hãy đi khắp thế gian, rao giảng Tin mừng cho mọi tạo vật …...