Mục ‘Lm. VinhSơn Phạm Trung Thành’

GNsP (04.03.2018) – Ngay từ khi tạo dựng nên con người, Thiên Chúa đã ban thiên chức là  mẹ cho người phụ nữ, niềm yêu mến sâu xa dành cho người mẹ định cư trong đáy thâm sâu của trái tim con người khiến tất cả mọi hoạt động của loài...

GNsP (22.02.2018) – Anh là một nhân viên phục vụ trong Nhà Dòng một cách chăm chỉ, ngoài những giờ làm việc bổn phận,...

GNsP (10.02.2018) – Thứ Bảy Tuần V Thường Niên (Mc. 8, 1 – 10) “ …Nếu Thầy giải tán, để họ nhịn đói mà về nhà, thì...

GNsP (04.02.2018) – Chúa Nhật V Thường Niên B (Mc. 1, 29 – 39) “…người ta đem mọi kẻ ốm đau và những ai bị quỷ ám...

GNsP (04.02.2018) – Bài đọc một trong Kinh Sách ngày Chúa nhật Tuần V mùa Thường Niên. “ …giờ đây tôi tìm cách lấy...

GNsP (03.02.2018) – Thứ Bảy Thường Niên IV (Mc. 6, 30 – 34) “Đức Giê-su thấy một đám người rất đông thì chạnh lòng...

GNsP (22.01.2018) – Chúa Nhật III Thường Niên B (Mc.1, 14 – 20) “Sau khi ông Gioan bị nộp”. Thân phận người đi theo Chúa, làm...

GNsP (12.11.2017) – Chúa Nhật XXXII Thường Niên A (Mt. 25, 1 – 13.) “Nửa đêm, có tiếng la lên : ‘chú rể kia rồi, ra đón đi’.”. Lạy...

GNsP (05.11.2017) – Chúa Nhật XXXI Thường Niên A (Mt. 23, 1 – 12.) “tất cả những gì họ nói, anh em hãy làm, hãy giữ, còn...

GNsP (04.11.2017) – Thứ Bảy XXX Thường Niên (Rm.11, 25 – 29.) “khi Thiên Chúa đã ban ơn và kêu gọi, thì Người không hề...