Mục ‘Lm. VinhSơn Phạm Trung Thành’

GNsP (19.04.2017) – Thứ Tư Tuần Bát Nhật Phục Sinh (CV. 3, 1 – 10). “Vàng bạc thì tôi không có, nhưng có cái này tôi cho anh, là: nhân danh Ðức Giêsu Kitô Nadarét, anh hãy đứng dậy mà đi!” . . Lạy Chúa xin dạy cho con biết, anh...

GNsP (18.04.2017) – Thứ ba Tuần Bát Nhật Phục sinh (Ga. 20, 11 – 18) ” Maria Mađalêna đi báo tin cho các môn đệ rằng: “Tôi...

GNsP (17.04.2017) – Thứ hai tuần Bát Nhật Phục sinh (Mt. 28, 8 – 15.). ” Khi ấy, các bà vội ra khỏi mồ vừa sợ...

GNsP (17.04.2017) – Chúa Nhật Phục Sinh (Mt. 28, 1 – 10.) ” Thiên Thần Chúa từ trời xuống và đến lăn tảng...

GNsP (15.04.2017) – Thứ Bảy Tuần Thánh Các môn đệ mai táng Chúa Giêsu trong mộ! . Chúa an nghỉ trong lòng mộ vắng, mọi khổ...

GNsP (14.04.2017) – Thứ sáu Tuần Thánh (Dt. 4, 14 – 16. 5, 7 – 9). ” …không phải chúng ta có thượng tế không...

GNsP (13.04.2017) – Thứ Năm Tuần Thánh (Ga. 13, 1 – 5) “Nếu Thầy không rửa chân cho con, con sẽ không được dự...

GNsP (11.04.2017) – Thứ ba Tuần Thánh (Is. 49, 1 – 6) . ” Chúa đã kêu gọi tôi từ khi tôi còn trong lòng mẹ, đã...

GNsP (11.04.2017) – Lời nguyện nhập lễ ngày thứ hai Tuần Thánh : “Lạy Thiên Chúa toàn năng, loài người chúng...

  GNsP (08.04.2017) – Thứ bảy sau Chúa nhật V Mùa Chay: (Ga. 11, 45 – 56) ” các thượng tế và các người Phariseu triệu...