Mục ‘Lm. VinhSơn Phạm Trung Thành’

GNsP (22.03.2017) – Thứ Tư sau Chúa Nhật III Mùa Chay (Đnl 4,1.5 – 9.) < Không một dân tộc vĩ đại nào được các thần ở bên cạnh mình, như Chúa là Thiên Chúa chúng ta ở bên cạnh chúng ta khi chúng ta kêu cầu Người...

GNsP (21.03.2017) – Lễ Thánh Giuse (Mt. 1, 16. 18 – 21. 24a.) “ Ông Giuse làm như sứ thần Chúa dạy “ Con nài van cho con âm...

GNsP (18.03.2017) – Thứ bảy sau Chúa nhật II Mùa Chay (Lc. 15, 1 – 3. 11 – 23).   < Anh ta còn ở đàng xa, thì người...

GNsP (08.03.2017) – Thứ ba tuần I Mùa Chay (Is 55, 10 – 11) < Cũng như mưa với tuyết sa xuống từ trời không trở về trời...

GNsP (07.03.2017) – Thứ hai tuần I Mùa chay (Mat. 25, 31 tt.)   <“Nào những kẻ Cha Ta chúc phúc, hãy đến thừa hưởng...

GNsP (04.03.2017) – Thứ bảy sau Lễ Tro (Is, 58, 9 tt.) Hôm nay lời của Chúa lại chất vấn con, lay động tâm can con, có lẽ vì...

GNsP (04.03.2017) – Thứ sáu sau Lễ Tro (Is, 58. 1 tt.) Hôm nay Chúa lại kiên nhẫn ngỏ lời với con, Chúa hiểu lòng thiện chí...

GNsP (02.03.2017) – 1 Cr. 5,20-6,2 “Nhân danh Đức Kitô, chúng tôi van nài anh em hãy làm hòa cùng Thiên Chúa.” Con nghe tiếng...

GNsP (03.01.2017) – Ge.2,12 – 18. “Các ngươi hãy thật lòng trở về với Ta… Hãy xé tâm hồn chứ đừng xé áo …” Cần...

GNsP (17.01.2017) – Tông Huấn “Niềm Vui Tin Mừng” 46.“ …chúng ta phải giống như người cha của đứa con hoang đàng,...