Mục ‘Lm. VinhSơn Phạm Trung Thành’

GNsP (14.01.2017) – Tông huấn Niềm vui Tin Mừng (Evangelii Gaudium) số 48: 48. Nếu toàn thể Hội Thánh chấp nhận động lực truyền giáo mới này, Hội Thánh phải đến với mọi người, không loại trừ một ai. Nhưng phải đến với ai trước? Khi đọc...

GNsP (13.01.2017) – Thứ Sáu ngày 13/01/2017 là Thứ Sáu tuần I Thường niên, bài suy niệm thứ hai của Kính Sách là một phần...

GNsP (31.08.2016) – Chúng ta đang được sống trong một “Năm Hồng Ân”, một thời gian đặc biệt mà Hội Thánh muốn dành...

CỬA HẸP (Lc. 13, 22 – 30. Tin Mừng Chúa nhật 21 TN năm C.) ‪GNsP‬ – “chúng tôi đã từng được ăn uống trước mặt...

GNsP (19.08.2016) – Chiều qua thứ năm 18/08/2016, Giáo Hội cho chúng ta bài suy niệm thứ nhất của ngày thứ sáu 19/08/2016...

GNsP (08.08.2016) – Hôm nay ngày 08/08/2016, ngày giỗ lần thứ năm của Cha Giuse Đinh Huy Hưởng (1940 – 2011). Về cuộc đời...

GNsP (07.08.2016) – Ngày lễ Thánh Gioan Maria Vianney (04/08). Bài đọc 1, trích sách Tiên tri Ezekiel chương 3 như sau: 16 … có...

GNsP (07.08.2016) – Tin Mừng Chúa nhật 19 TN năm C: Lc 12, 32–48 “Hỡi đoàn chiên bé nhỏ, đừng sợ, …” Lạy Chúa, Trước...

GNsP (14.07.2016) – Ðức Yêsu nói: “Người kia từ Yerusalem xuống Yêricô, và đã sa vào ổ cướp; chúng lột hết áo...

GNsP (29.05.2016) – Số 306: “ …hãy lấy việc nghĩa chuộc lại; và các lỗi của ngài, bằng chạnh thương những kẻ khốn...