Mục ‘Lm. VinhSơn Phạm Trung Thành’

GNsP (22.11.2015) – Sài Gòn   Tôi sinh ra và đến trong thế gian này là chỉ để làm chứng về Chân lý. Ai thuộc về Chân lý thì nghe tiếng Tôi”. (Ga. 18, 33 – 37)   Mọi sự lén lút, mờ ám, quanh co không phải là sự thể hiện của chân lý.   Mọi...

GNsP (15.11.2015) – Trong những ngày gần đây, tin tức của Giáo Hội Việt Nam lại nổi cộm lên các vụ tranh chấp về nhà...

GNsP (13.11.2015) – Kinh Sách ngày thứ sáu, tuần 32 Thường niên, bài đọc hai trích bài giảng của một tác giả thế kỷ...

GNsP (19.10.2015) – “Hỡi kẻ ngu dại, đêm nay người ta sẽ đòi linh hồn ngươi, thế thì những của ngươi tích trữ...

GNsP (11.10.2015) – “nghe những lời đó, thì sụ nét mặt và buồn rầu bỏ đi,” (Mc 10, 17 – 27) NIỀM VUI CỦA TIN MỪNG...

GNsP (09.10.2015) – Khi ấy, (lúc Chúa Giêsu trừ quỷ), thì có mấy người trong dân chúng nói rằng: “Ông ta nhờ tướng...

GNsP (08.10.2015) – Sài Gòn – Lòng tin của chúng ta đặt trên nền tảng biến cố Chúa Giêsu chịu chết và phục sinh...

GNsP (29.09.2015) – Chúng ta cùng xem một số trích đoạn trong bài giảng của thánh Ghêgôriô Cả, giáo hoàng, về Tin Mừng. Nên...

GNsP (21.09.2015) – Sài Gòn – “Người ngồi dùng bữa trong nhà, có nhiều người thu thuế và tội lỗi đến ngồi đồng...

GNsP (20.09.2015) – “Khi đã vào nhà, … Người ngồi xuống, gọi mười hai ông lại và bảo các ông rằng…” (Mc 9, 29 –...