Mục ‘Lm. VinhSơn Phạm Trung Thành’

GNsP (18.09.2015) – “Phần con, hỡi người của Thiên Chúa, …. Hãy theo đuổi đức công chính, lòng đạo hạnh, đức tin, đức ái, đức nhẫn nại, đức hiền lành. Con hãy chiến đấu trong cuộc chiến đấu chính nghĩa của đức tin. Hãy cố đoạt...

GNsP (04.09.2015) – Thần khí Chúa ở trên tôi, bởi Người đã xức dầu cho tôi, Người đã sai tôi đem tin mừng cho người...

GNsP (30.07.2015) – Bài đọc 1 thứ năm tuần 17 TN. – Xh 40, 32 – 36   “ban ngày, đám mây của Chúa che phủ nhà xếp,...

GNsP (28.07.2015) – Bài đọc 2 giờ Kinh Sách ngày thứ ba tuần 17 TN. Trích bài giảng của thánh Baxiliô Cả, giám mục Chiều...

GNsP (27.07.2015) – Lời Chúa giờ kinh sáng ngày thứ hai tuần 17: 2Tx 3,10b-13 Phần anh em, hãy làm việc thiện, đừng sờn...

GNsP (26.07.2015) – Tôi là người rất kém kiến thức và kỹ năng trong công nghệ thông tin, làm quen với máy điện toán chỉ...

Nhưng người ra lệnh: “Cứ dọn cho dân chúng ăn,…” (2 V 4, 42-44 – Bài đọc 1 Chúa nhật 17 TN. B)   Chúa không bảo con...

GNsP (20.07.2015) – “Ông hãy mặc chúng tôi làm nô lệ cho người Ai-cập, còn hơn là chết trong sa mạc”.   Môsê...

GNsP (11.07.2015) – Sài Gòn – Ngồi đối diện với tôi trên bàn cơm mỗi ngày là một cha già vui tính, chúng tôi chọc ghẹo...

GNsP (09.07.2015) – “Ðể cứu gia đình mình mà Thiên Chúa đã sai em sang Ai-cập trước các anh”. Lạy Chúa, làm sao...