Mục ‘Lm. VinhSơn Phạm Trung Thành’

GNsP (05.07.2015) – Sài Gòn – Bài chia sẻ lễ giáp năm TNLT Anphong Huỳnh Anh Trí của cha Vinh Sơn Phạm Trung Thành (St 27, 1-5. 15-29) Bài đọc một thứ bảy tuần 13 TN. Trong sách Sáng Thế cho chúng ta nghe một câu chuyện, một câu chuyện không vui và...

GNsP (19.06.2015) – Sài Gòn – Tất cả cây cối liền nói với bụi gai: “Hãy đến làm vua cai trị chúng tôi! Bụi...

GNsP (18.06.2015) – Sài Gòn – Để thời gian chóng qua và việc tập thể dục đỡ nhàm chán, tôi thường vừa tập vừa...

GNsP (01.06.2015) – Sài Gòn – Mc 16,15 “Tôi mong đợi nơi anh chị em điều mà tôi yêu cầu tất cả mọi thành phần...

 GNsP (31.05.2015) – Sài Gòn – Mc 11, 27 – 33 “Tôi sẽ hỏi các ông một câu thôi, hãy trả lời cho Tôi thì Tôi...

  (Lc. 2, 12) Chúa đến làm người, làm ánh sáng để chiếu tỏa vinh quang trên dân Ngài. Chúa đến làm người, để ánh...