Các thánh lễ về Đức Maria

BỘ SƯU TẬP

CÁC THÁNH LỄ
về
ĐỨC TRINH NỮ MARIA

Để tôn vinh Đức Trinh Nữ Maria Mẹ Hằng Cứu Giúp

Bổn mạng của Tỉnh Dòng Chúa Cứu Thế Việt Nam

và năm 2015, năm chuẩn bị năm thánh toàn dòng 2016

kỷ niệm 150 năm bức Linh Ảnh

được trao cho Dòng Chúa Cứu Thế

(1866-2016)

Bộ sách lễ này được thực hiện bởi :

Văn phòng Linh Đạo Tỉnh Dòng Chúa Cứu Thế Việt Nam.

Lm. Đa Minh Lâm Đức Hùng, CSsR.

Phụ trách Văn phòng

Văn phòng Tông Đồ Tỉnh Dòng Chúa Cứu Thế Việt Nam.

Lm. Gioan B Nguyễn Minh Phương, CSsR.

Phụ trách Văn phòng

cùng các anh em cộng tác khác.

Được phép sử dụng trong nội bộ
Tỉnh Dòng Chúa Cứu Thế Việt Nam.

Ngày 26 tháng 12 năm 2014

Lm. Vinh Sơn Phạm Trung Thành, C.Ss.R.

Giám Tỉnh

MỤC LỤC

Dẫn nhập

Mùa Vọng

Trong Mùa Vọng, Phụng Vụ Roma cử hành các cuộc “giáng lâm của Chúa”: lần thứ nhất trong khiêm nhu, khi thời gian tới hồi viên mãn (x. Gl 4, 4), Con Thiên Chúa, mặc lấy xác phàm trong cung lòng Đức Trinh Nữ Maria, đã đến trong thế gian để cứu độ loài người; lần thứ hai trong vinh quang, lúc kết thúc thời gian, Ngài sẽ đến để “phán xét kẻ sống và kẻ chết” (Kinh Tin Kính) và dẫn đưa những người công chính về nhà Cha, nơi Thánh Nữ Maria đã lên trước trong vinh quang.

1… Đức Trinh Nữ Maria, nữ tử được tuyển chọn của Ítraen.

2… Đức Trinh Nữ Maria trong biến cố truyền tin.

3… Đức Trinh Nữ Maria đi thăm viếng.

Mùa Giáng Sinh

Trong Mùa Giáng Sinh, Hội Thánh cử hành các mầu nhiệm thời thơ ấu và các cuộc hiển linh đầu tiên của Chúa Kitô, Đấng Cứu Thế. Vì thế, giữa các thánh lễ trong mùa phụng vụ này, kết thúc với lễ Chúa Giêsu chịu phép rửa, có cả việc tỏ mình của Chúa Giêsu ở Cana xứ Galilê.

Đức Trinh Nữ Maria, bởi ý định của Thiên Chúa, đã đóng một vai trò đặc biệt trong các mầu nhiệm thời thơ ấu và sự hiển linh của Đấng Cứu Thế, cả khi Mẹ sinh Ngôi Lời Thiên Chúa với tấm lòng trinh bạch, trình bày Chúa Con cho các mục đồng và các đạo sĩ được thấy, đưa con lên Đền Thờ để hiến dâng cho Thiên Chúa, cả khi trốn chạy sang Aicập hay khi trở lại Nadarét, cùng với Chúa Giêsu và Thánh Giuse, Mẹ đã sống một cuộc đời lành thánh và nhiệt thành, và cuối cùng, ở tiệc cưới Cana, Mẹ đã nài xin Chúa Con cho đôi hôn nhân, và Chúa Giêsu đã thực hiện dấu lạ đầu tiên biểu lộ vinh quang của Ngài (x. Ga 2, 11).

CÁC BỘ LỄ:

4… Thánh Maria, Đức Mẹ Chúa Trời

5… Đức Trinh Nữ Maria, mẹ Đấng Cứu Độ.

6… Đức Trinh Nữ Maria và mầu nhiệm hiển linh.

7. .. Đức Maria dâng Chúa trong Đền thánh.

8… Đức Trinh Nữ Maria thành Nadarét

9… Đức Trinh Nữ Maria tại Cana.

Mùa Chay

10. Đức Maria, người môn đệ của Chúa.

11. Đức Trinh Nữ Maria dưới chân thập giá Chúa.

12. Đức Trinh Nữ Maria dưới chân thập giá Chúa.

13. Lòng phó thác nơi Đức Trinh Nữ Maria.

14. Đức Trinh Nữ Maria, mẹ của sự hòa giải

Mùa Phục Sinh

 1. Đức Trinh Nữ Maria trong mầu nhiệm phục sinh.
 2. Thánh Maria, suối nguồn sự sống và sự sáng.
 3. Đức Trinh Nữ Maria nơi nhà Tiệc ly.
 4. Đức Trinh Nữ Maria, Nữ vương các thánh Tông đồ.

Mùa Thường niên

Phần thứ nhất

 1. Đức Maria, mẹ Chúa Giêsu.
 2. Đức Maria, người nữ mới
 3. Danh Thánh Đức Maria.
 4. Đức Maria, nữ tỳ của Chúa.
 5. Đức Trinh Nữ Maria, đền thờ của Chúa.
 6. Đức Trinh Nữ Maria, ngai toà đức khôn ngoan.
 7. Đức Trinh Nữ Maria, hình ảnh và là mẹ của Hội Thánh (I)
 8. Đức Trinh Nữ Maria, hình ảnh và là mẹ của Hội Thánh (II)
 9. Đức Trinh Nữ Maria, hình ảnh và là mẹ của Hội Thánh (III)
 10. Trái tim vô nhiễm của Đức Trinh Nữ Maria.
 11. Đức Trinh Nữ Maria, Nữ vương hoàn vũ.

Phần thứ hai

 1. Đức Trinh Nữ Maria, mẹ và trung gian ân sủng.
 2. Đức Trinh Nữ Maria, suối ơn cứu độ.
 3. Đức Trinh Nữ Maria, mẹ và thầy thiêng liêng.
 4. Đức Trinh Nữ Maria, mẹ chỉ bảo đàng lành.
 5. Đức Trinh Nữ Maria làm cho chúng ta vui mừng.
 6. Đức Trinh Nữ Maria, Đấng bảo trợ đức tin.
 7. Đức Trinh Nữ Maria, mẹ của tình yêu tuyệt mỹ.
 8. Đức Trinh Nữ Maria, mẹ của niềm cậy trông thánh thiện.
 9. Đức Trinh Nữ Maria, mẹ của sự hiệp nhất

Phần thứ ba

 1. Đức Maria, Nữ vương và mẹ của lòng thương xót
 2. Đức Trinh Nữ Maria, người mẹ quan phòng.
 3. Đức Trinh Nữ Maria, mẹ an ủi
 4. Đức Trinh Nữ Maria, mẹ phù hộ các Kitô hữu.
 5. Đức Trinh Nữ Maria chuộc kẻ làm tôi
 6. Đức Trinh Nữ Maria, đấng cứu chữa bệnh nhân.
 7. Đức Trinh Nữ Maria, Nữ vương Hòa bình.
 8. Thánh nữ Maria là cửa Thiên đàng.

Phụ lục

 1. Đức Mẹ Hằng Cứu Giúp

Một số Kinh Tiền Tụng

 

Leave A Response