Giới thiệu

Chúng tôi loan báo Tin Mừng cho người bị bỏ rơi hơn cả, và vọng lại tiếng nói của dân oan, của người bị bất công, những người không có tiếng nói.

Liên lạc với chúng tôi qua địa chỉ email: [email protected]