ĐỨC TRINH NỮ MARIA NƠI NHÀ TIỆC LY

Đăng ngày

ĐỨC TRINH NỮ MARIA NƠI NHÀ TIỆC LY

Đức Bà Nhà Tiệc Ly được kính nhớ trong Phụng vụ của một vài Giáo phận và gia đình tu trì, đặc biệt là trong Dòng Nữ tu Đức Bà Nhà Tiệc Ly được thánh Têrêsa Couderc thành lập.

Việc Đức Maria hiện diện khi các môn đệ Đức Kitô hội họp lần đầu tiên được Hội Thánh nhìn ra hình ảnh một người mẹ nuôi nấng Hội Thánh non trẻ bằng tình yêu và gương mẫu tuyệt hảo về việc đồng tâm cầu nguyện.

Trong Bộ Lễ này, Hội Thánh ca tụng vinh quang Cha trên trời về hồng ân Thần Khí của Ngài. Mẹ chúng ta ở đây như là:

  • Trinh Nữ đầy tràn Thần Khí: Chúa đã tuôn tràn trên Mẹ dồi dào “các ơn Chúa Thánh Thần.”[1] Mẹ “được Thần Khí toả bóng nơi mầu nhiệm Ngôi Lời Nhập Thể lại một lần nữa được đầy tràn Ân sủng này từ trời cao vào lúc dân mới của Chúa được khai sinh.”[2]
  • Mẫu gương của Hội Thánh:trên hết Mẹ là mẫu gương cầu nguyện, vì Chúa đã ban cho ta một mẫu gương cầu nguyện tuyệt vời trong Hội Thánh ngay từ lúc khởi đầu,[3] đó chính là Mẹ Chúa Giêsu khi Mẹ “đồng tâm nhất trí”[4]cầu nguyện với các Tông đồ. “Bằng cầu nguyện, Mẹ đã chờ đợi Đức Kitô đến, nay bằng những lời nguyện thiết tha, Mẹ kêu xin Đấng An Ủi được hứa ban ngự xuống.[5]Mẹ cũng là một mẫu gương về sự hoà hợp, sự hiệp nhất và hoà bình;[6] về sự tuân phục tiếng của Thần Khí;[7] về sự tỉnh thức đợi chờ Đức Kitô đến lần thứ hai;[8] về sự trung tín tuân giữ Lời Chúa[9] và tăng lên gieo hạt giống Lời Chúa.

CA NHẬP LỄ

  1. Cv 1, 14

Tất cả các ông đều đồng tâm nhất trí,

chuyên cần cầu nguyện

cùng với bà Maria thân mẫu Đức Giêsu. Halêluia!

LỜI NGUYỆN NHẬP LỄ

Lạy Chúa là Thiên Chúa chúng con,

Chúa đã ban tràn đầy các ơn của Thánh Thần cho Đức Trinh Nữ

khi Mẹ đang cùng với các tông đồ cầu nguyện;

xin Chúa cho chúng con,

vì cũng được đầy tràn Thánh Thần như Mẹ

và nhờ sự chuyển cầu của Mẹ,

biết một lòng kiên trì cầu nguyện

và đem tin vui ơn cứu độ cho anh em.

Chúng con cầu xin…

LỜI NGUYỆN TIẾN LỄ

Lạy Cha chí thánh, xin thương nhận

những của lễ chúng con đang vui mừng dâng tiến,

và xin thương ban cho chúng con,

nhờ chuyên chăm noi gương Đức Trinh Nữ,

biết ngoan ngoãn lắng nghe tiếng Chúa Thánh Thần

và tìm ca ngợi vinh quang Cha trong mọi sự.

Chúng con cầu xin…


KINH TIỀN TỤNG

Cùng với các Tông đồ cầu nguyện,
Đức Trinh Nữ chờ đợi Đấng An Ủi ngự đến

Lạy Chúa,

là Cha chí thánh là Thiên Chúa toàn năng hằng hữu.

Chúng con tạ ơn Chúa mọi nơi mọi lúc,

thật là chính đáng phải đạo

và đem lại ơn cứu độ cho chúng con.

Bởi vì trong Hội Thánh tiên khởi

Chúa đã ban cho chúng con mẫu gương tuyệt vời

về sự đồng tâm nhất trí và về việc cầu nguyện.

Đó là mẫu gương

Mẹ Đức Giêsu cùng với các Tông Đồ một lòng cầu nguyện.

Bằng cầu nguyện, Mẹ đã chờ đợi Đức Kitô đến,

nay bằng những lời nguyện thiết tha,

Mẹ kêu xin Đấng An Ủi được hứa ban ngự xuống;

và trong việc nhập thể của Ngôi Lời,

Mẹ đã được Thánh Thần phủ bóng,

nay trong ngày khai sinh dân mới của Chúa,

Mẹ lại được tràn đầy Ân Sủng siêu vời.

Từ đó, Đức Trinh Nữ

nhờ tỉnh thức trong cầu nguyện

và sốt sắng trong lòng mến,

đã trở thành gương mẫu cho Hội Thánh.

Nhờ được thấm nhuần các ân huệ của Thánh Thần,

Hội Thánh tỉnh thức đợi chờ Đức Kitô lại đến.

Nhờ Người, đạo binh các Thiên thần

thờ lạy uy linh Chúa,

muôn đời hân hoan trước Tôn Nhan.

Xin cho chúng con được hợp tiếng với các ngài

Hân hoan tung hô rằng:

Thánh! Thánh! Thánh!

CA HIỆP LỄ

Cv 2, 42

42Các tín hữu chuyên cần nghe

các Tông Đồ giảng dạy,

luôn luôn hiệp thông với nhau,

siêng năng tham dự lễ bẻ bánh,

và cầu nguyện không ngừng.

LỜI NGUYỆN HIỆP LỄ

Lạy Chúa,

Chúa đã làm cho các tôi tớ Chúa được no thỏa

bằng bánh ban ơn cứu độ,

xin cũng đổi mới họ

bằng ân huệ Thánh Thần như vậy;

và xin cho chúng con, nhờ sự che chở của Đức Trinh Nữ,

biết nỗ lực xây dựng sự đồng tâm và bình an

cho những người mà vì họ, Đức Giêsu Kitô, Con Chúa,

đã hiến dâng chính mình làm của lễ cứu độ.

Người hằng sống và hiển trị muôn đời.

[1] Lời Nguyện Nhập Lễ.

[2] Kinh Tiền Tụng.

[3] Kinh Tiền Tụng.

[4] Kinh Tiền Tụng; x. Ca Nhập Lễ, Cv 1,14; x. Lời Nguyện Nhập Lễ.

[5] Kinh Tiền Tụng.

[6] Kinh Tiền Tụng, Lời Nguyện Hiệp Lễ.

[7] X. Lời Nguyện Tiến Lễ.

[8] X. Kinh Tiền Tụng.

[9] X. Alleluia, Lc 2,19.