ĐỨC TRINH NỮ MARIA, NỮ VƯƠNG CÁC THÁNH TÔNG ĐỒ

Đăng ngày

ĐỨC TRINH NỮ MARIA,
NỮ VƯƠNG CÁC THÁNH TÔNG ĐỒ

Nhiều Dòng Tu và Hiệp Hội tông đồ chọn Đức Trinh Nữ Maria cầu nguyện nơi Nhà Tiệc Ly làm Đấng Bảo Trợ và tôn kính Mẹ trong Phụng vụ dưới tước hiệu “Nữ Vương các thánh Tông Đồ.” Nổi bật là Hiệp Hội Tông Đồ Công Giáo được Vincent Pallotti thành lập, Viện Truyền Giáo Nước Ngoài được Giám Mục Angelo Ramazzotti thành lập, Dòng Thánh Phaolô chuyên làm việc tông đồ báo chí, và các Dòng khác.

Nhiều anh chị em trong nhiệt thành tông đồ của mình đã nhận thấy vị trí ưu việt và “hoàng gia” của Thánh mẫu Chúa Giêsu trong cộng đoàn Giáo Hội tiên khởi và đã nhận ra tầm quan trọng của sự hiện diện của Mẹ nơi biến cố Hiện Xuống trong tương quan với việc truyền bá sứ điệp Tin Mừng.

Ngoại trừ phần Kinh Tiền Tụng, Bộ Lễ này được soạn từ Proprium missarum Societatis Apostolatus Catholici, Vatican Polyglot Press, 1972, tr. 3-6.

Bộ Lễ này có giá trị thừa sai vĩ đại. Cộng đoàn tín hữu cầu nguyện rằng Hội Thánh có thể truyền bá “vinh quang cho Danh Chúa bằng lời nói và gương sáng, rằng Hội Thánh có thể “được gia tăng số các tín hữu,”[1] và Hội Thánh có thể “luôn tiến tới ơn cứu độ.”[2]

Kinh Tiền Tụng kính nhớ “kế hoạch cứu độ” của Chúa, trong đó Đức Trinh Nữ được Thần Khí hướng dẫn đã mau mắn đem tin vui cứu độ đến cho nhà bà Êlisabét, và “Phêrô cùng các Tông đồ khác” được Thần Khí củng cố mạnh mẽ rời khỏi Nhà Tiệc Ly để loan báo Tin Mừng của Đức Kitô cho mọi dân tộc.

CA NHẬP LỄ

  1. Cv 1, 14

14Tất cả các môn đệ đều đồng tâm nhất trí,

chuyên cần cầu nguyện cùng với bà Maria,

thân mẫu Đức Giêsu, Halêluia.

LỜI NGUYỆN NHẬP LỄ

Lạy Thiên Chúa

là Đấng đã ban Thánh Thần cho các thánh Tông đồ

trong khi các ngài cầu nguyện

cùng với Đức Maria mẹ Chúa Giêsu,

nhờ Đức Mẹ chuyển cầu,

xin ban cho chúng con

biết trung thành phục vụ cho uy linh Chúa

và loan truyền vinh quang Danh Ngài

bằng lời nói và gương sáng của chúng con.

Chúng con cầu xin…

LỜI NGUYỆN TIẾN LỄ

Lạy Chúa, nhờ lòng từ bi Chúa

và nhờ lời chuyển cầu

của Đức Maria trọn đời đồng trinh,

xin cho hiến lễ của chúng con đây

làm cho Hội Thánh được gia tăng số các tín hữu

và luôn được rạng ngời nhờ muôn vàn nhân đức.

Chúng con cầu xin…


KINH TIỀN TỤNG

Lạy Chúa là Cha Chí Thánh

là Thiên Chúa toàn năng hằng hữu,

trong lễnh nhớ Đức Trinh Nữ Maria

là Đấng đã đi trước các Tông đồ
trong việc
loan báo Đức Kitô,

chúng con tạ ơn Cha mọi nơi mọi lúc,

thật là chính đáng, phải đạo

và đem lại ơn cứu độ cho chúng con.

Thật vậy, được Chúa Thánh Thần hướng dẫn,

Mẹ đã mau mắn mang Đức Kitô đến cho Gioan

để Đức Kitô trở nên nguồn ơn thánh hóa

và vui mừng cho Gioan;

cũng vậy, nhờ tác động của Thánh Thần,

thánh Phêrô và các Tông đồ khác

mạnh dạn loan báo Tin Mừng cho muôn dân

để Tin Mừng trở nên nguồn ơn cứu độ và sự sống cho họ.

Ngày nay, Đức Trinh Nữ Maria

vẫn lôi kéo những sứ giả Tin Mừng bằng gương sáng

làm cho lòng họ bừng cháy bằng tình mến,

và không ngừng trợ giúp họ bằng việc cầu nguyện

để họ loan báo Đức Kitô Cứu Thế cho toàn thế giới.

Vì thế, cùng với toàn thể các Thiên thần và các Thánh,

chúng con đồng thanh chúc tụng và tung hô Chúa rằng:

Thánh! Thánh! Thánh!

CA HIỆP LỄ

  1. Lc 11, 27-28

Phúc thay người mẹ

đã cưu mang và cho Thầy bú mớm!

Nhưng Phúc hơn thay cho kẻ lắng nghe

và tuân giữ lời Thiên Chúa.

LỜI NGUYỆN HIỆP LỄ

Lạy Chúa,

được no đầy những trợ giúp của ơn cứu độ

trong ngày kính nhớ Đức Trinh Nữ Maria,

Nữ Vương các thánh Tông đồ,

chúng con nài xin Chúa cho Dân Chúa

luôn tiến tới ơn cứu độ

trong việc kiên trì theo thánh ý Chúa

và phục vụ loài người.

Chúng con cầu xin…

[1] Lời Nguyện Tiến Lễ.

[2] Lời Nguyện Hiệp Lễ.