THÁNH MARIA, SUỐI NGUỒN SỰ SỐNG VÀ SỰ SÁNG

Đăng ngày

THÁNH MARIA,
SUỐI NGUỒN SỰ SỐNG VÀ SỰ SÁNG

Các Bí tích gia nhập Kitô giáo được cử hành đặc biệt vào đêm Vọng Phục Sinh sẽ nắn đúc các tân tòng theo hình ảnh Đức Kitô: trong dòng nước Thanh Tẩy họ được trở nên con cái Chúa, qua việc xức dầu và đặt tay họ được tràn đầy Thần Khí, và qua bánh rượu bởi trời nơi Thánh Thể họ nên một với Đức Kitô.

Tuy nhiên, các Giáo Phụ thường dạy chúng ta rằng các mầu nhiệm của Đức Kitô, mà Hội Thánh là người mẹ trinh khiết của ta cử hành trong các Bí tích gia nhập Kitô giáo, sẽ được “hoàn tất” nơi Đức Maria là Thánh Mẫu Trinh Khiết:[1] Thần Khí thánh hoá cung lòng Hội Thánh nơi giếng Thanh Tẩy để sinh ra con cái Chúa, thì đã từng thánh hoá cung lòng của Đức Maria để Mẹ sinh ra Trưởng Tử của một đoàn em đông đúc;[2] cũng một Thần Khí vào ngày lễ Hiện Xuống đã đến trên Đức Trinh Nữ với muôn vàn ân sủng, nay đến trên các tân tòng trong Bí tích Thêm sức; Mình Máu Đức Kitô dâng tiến trên bàn thờ Thập giá vì sự sống thế gian và Hội Thánh hàng ngày dâng tiến trong Hy Tế Thánh Thể là cùng Mình Máu mà Đức Trinh Nữ Maria đã sinh ra cho ơn cứu độ chúng ta.

Thánh lễ này tưởng nhớ vai trò làm mẹ của cả Hội Thánh lẫn Đức Trinh Nữ trong tương quan với các tín hữu. Chức vị làm mẹ của Đức Maria như là tiên trưng và gương mẫu đến trước Hội Thánh.[3]

Các bản văn trong Lễ này mừng Mẹ chúng ta như là:

  • Thánh Mẫu Trinh Khiết,[4]vì Mẹ “được Thần Khí bao phủ”[5] đã trở nên Mẹ Đức Kitô là Bánh Hằng Sống,[6] nhờ Ngài các tín hữu trong Hội Thánh được nuôi dưỡng.
  • Mẹ của Ánh Sáng,[7]vì Mẹ đã sinh ra Đức Kitô Ánh Sáng muôn dân.[8]
  • Khuôn mẫu của Giáo Hội[9]bởi vì chính Giáo Hội là trinh khiết và “sinh ra một dân của lòng tin nhờ các dòng nước tinh tuyền của Bí tích Thanh Tẩy,[10] và “bắt chước Mẹ Đức Kitô” dâng hy tế Thánh Thể;[11] và bởi những gì được “hoàn tất như dấu chỉ qua các Bí tích của Hội Thánh” thì đã “hoàn tất nơi Đức Trinh Nữ rồi.[12]
  • Cung Điện cho các mầu nhiệm Thiên Chúa[13] vì nơi “dạ trinh khiết” của Mẹ, Mẹ đã cưu mang Đức Kitô là bí tích của Chúa Cha: nơi Đức Kitô ẩn tàng mọi kho tàng cứu độ và ân sủng, và nhờ Ngài mà dung nhan Chúa Cha được tỏ bày cho chúng ta.[14]

Bộ Lễ mang âm hưởng Phụng vụ Phục sinh nên được đặc biệt sử dụng vào các thứ Bảy trong Mùa Phục Sinh. Những lúc đó, thật hợp lý và phù hợp luật phụng vụ, Thánh lễ được cử hành để kính nhớ Đức Trinh Nữ Maria.

 CA NHẬP LỄ

Kính chào Mẹ của Ánh Sáng,

Trinh Nữ đã sinh ra Đức Giêsu,

Mẹ của chúng con là khuôn mẫu của Hội Thánh,

Đấng sinh ra một dân thánh

nhờ nước tinh tuyền trong phép Rửa, Halêluia!


LỜI NGUYỆN NHẬP LỄ

Lạy Chúa,

từ cung lòng trinh khiết là giếng thanh tẩy,

Mẹ Hội Thánh đã tái sinh

những kẻ vốn mang thân phận phàm trần

thành những con người thiên thai.

Xin Chúa cho Mẹ Hội Thánh,

nhờ Tin Mừng sự sống

và nhờ các nhiệm tích ban ân sủng,

dẫn đưa những con người ấy

đến chỗ trở nên giống với Đấng sáng tạo ra mình

là Đức Giêsu Kitô Chúa chúng con,

Người được sinh ra bởi Đức Trinh Nữ hiển vinh

làm Anh Trưởng của đoàn em đông đảo

và làm Đấng Cứu Độ toàn thế giới.

Người hằng sống và hiển trị cùng Chúa…

LỜI NGUYỆN TIẾN LỄ

Lạy Cha chí thánh,

xin thương nhận hiến lễ này

mà Hội Thánh khiết trinh dâng lên Cha

noi theo gương Mẹ Đức Kitô,

ngõ hầu chính Hội Thánh,

được qui tụ từ mọi dân, mọi nước,

trở nên một thân thể

được sinh động bởi một Chúa Thánh Thần.

Chúng con cầu xin…

KINH TIỀN TỤNG

Vai trò của Đức Trinh Nữ
trong các bí tích khai tâm Kitô giáo.

Vì chưng, do ân huệ kỳ diệu của lòng nhân từ Chúa,

Chúa đã ấn định

để cho những gì đã thực sự được hoàn thành

nơi Đức Trinh Nữ hiển vinh

thì cũng được thực hiện một cách nhiệm mầu

nơi các bí tích của Hội Thánh:

Từ giếng thanh tẩy,

Hội Thánh hạ sinh những người con mới

mà Hội Thánh trinh khiết và sung mãn

đã cưu mang bởi lòng tin và Thánh Thần;

Hội Thánh lấy dầu thánh quý giá

mà xức những người con mới sinh

để Chúa Thánh Thần,

Đấng đã xuống đầy tràn trên Đức Trinh Nữ,

cũng sẽ xuống chứa chan trên họ;

Và hằng ngày,

Hội Thánh còn dọn cho con cái mình một bàn tiệc,

ở đó Hội Thánh dưỡng nuôi họ bằng Bánh bởi trời,

Bánh mà vì sự sống của trần gian,

Đức Trinh Nữ Maria đã mang đến,

là Đức Giêsu Kitô Chúa chúng con.

Nhờ Người, toàn thể các Thiên thần thờ lạy uy linh Chúa,

muôn đời hân hoan trước tôn nhan Ngài.

Xin cho chúng con được hợp tiếng với các ngài

mà tung hô Chúa rằng:

Thánh! Thánh! Thánh!

CA HIỆP LỄ

Đức Trinh Nữ Maria,

Đấng đầy tràn ân sủng,

Thánh Thần rợp bóng trên Bà,

và từ lòng dạ tinh khiết,

đã sinh Con của Cha hằng hữu,

xứng đáng thành nơi ẩn chứa

những Mầu Nhiệm của Thiên Chúa.

LỜI NGUYỆN HIỆP LỄ

Lạy Chúa,

xin đổ đầy Thần Khí của Đức Kitô

trên những người

mà Chúa đã làm cho no thỏa

bằng thân mình của Đức Kitô,

ngõ hầu những hành động

của chúng con

luôn được hướng dẫn

bởi Chúa Thánh Thần,

Đấng đang soi sáng

mọi đường lối của Hội Thánh

như đã từng thánh hóa

toàn bộ đời sống của Đức Trinh Nữ.

Chúng con cầu xin…

[1] Kinh Tiền Tụng.

[2] Dt 2, 11-15.

[3] LG, 63.

[4] Lời Nguyện Nhập Lễ, x. Kinh Tiền Tụng.

[5] Ca Hiệp Lễ.

[6] Ga 6, 35.

[7] Ca Nhập Lễ.

[8] Ga12, 46; Tin Mừng A, Ga 12, 44-50.

[9] Ca Nhập Lễ.

[10] Ca Nhập Lễ.

[11] Lời Nguyện Tiến Lễ.

[12] Kinh Tiền Tụng.

[13] Ca Hiệp Lễ.

[14] Lc 10, 22; Ga 14, 9.