ĐỨC TRINH NỮ MARIA TRONG BIẾN CỐ TRUYỀN TIN

Đăng ngày

ĐỨC TRINH NỮ MARIA
TRONG BIẾN CỐ TRUYỀN TIN[1]

Trong suốt mùa Vọng, Phụng Vụ nhắc nhở chúng ta hằng ngày về sứ điệp của Sứ Thần Gáprien mang đến cho Đức Trinh Nữ Maria: “Thiên thần Gáprien chào bà Maria: Mừng vui lên, hỡi Đấng đầy ân sủng, Đức Chúa ở cùng bà”,[2] và cầu nguyện mỗi ngày: “Mẹ mến yêu của Đấng Cứu Độ,… Mẹ đã nhận lời Sứ thần Gáprien vui mừng chào Mẹ: xin thương xót chúng con là kẻ có tội”.

Sự ưng thuận của Mẹ được tiền định trước khi Chúa Con nhập thể[3] có tầm quan trọng nhất trong câu truyện cứu độ, đối với mầu nhiệm nhập thể của Ngôi Lời là sự phục hồi bản chất nhân loại.

Phụng vụ Roma nhắc nhở lại bí tích ơn cứu độ này của chúng ta không chỉ trong đại lễ ngày 25 tháng ba, nhưng trong lúc lễ Giáng Sinh của Chúa gần đến, vào ngày 20 tháng mười hai, và cụ thể vào Chúa Nhật thứ bốn mùa Vọng năm B; việc cử hành mầu nhiệm cứu độ này phù hợp với đặc tính và bản chất của mùa Vọng.

Chính vì lý do này mà Thánh lễ Đức Trinh Nữ Maria, và lễ Truyền tin của Đức Chúa thích hợp sử dụng khắp nơi, bởi lý do tốt lành này, trong thời gian mùa Vọng, việc kính nhớ tới Mẹ của Đức Chúa sẽ được cử hành.

Như ở trong các cuộc cử hành Thánh lễ, các bài đọc được lấy từ lời ngôn sứ về trinh nữ, là người sẽ sinh con “Trinh Nữ sẽ thụ thai và sinh một con trai”: bài đọc 1,[4] và thông điệp của sứ thần Gáprien mang đến cho Trinh nữ thành Nadarét: “này đây bà sẽ thụ thai, sinh hạ một con trai, và đặt tên là Giêsu.”[5]

Thánh lễ này trước đây được cử hành vào tuần chay 3 ngày của mùa Vọng[6]. Vì vẻ đẹp của nó được biết tới thường xuyên trong thời trung cổ, như là “Thánh lễ Vàng”.

Công thức được tìm thấy trong Sách lễ Roma, ở phần chung của Đức Trinh Nữ Maria, mùa Vọng, ngoại trừ phần lời nguyện tiến lễ, được lấy trong Chúa Nhật thứ 4 mùa Vọng, và kinh tiền tụng được lấy trong lễ Truyền Tin, lễ trọng ngày 25 tháng ba.


CA NHẬP LỄ

  1. Is 45, 8a

Trời cao hỡi, nào hãy gieo sương,

mây hãy đổ mưa, mưa đức công chính;

đất mở ra đi cho nẩy mầm ơn cứu độ,

Hoặc: x. Lc 1, 30-32

Sứ thần liền nói; bà đẹp lòng Thiên Chúa.

Và này đây bà sẽ thụ thai, sinh hạ một con trai,

và sẽ được gọi là Con Đấng Tối Cao.

LỜI NGUYỆN NHẬP LỄ

Lạy Chúa, khi sai Thiên sứ đến truyền tin,

Chúa đã muốn cho Ngôi Lời của Chúa

mặc lấy xác phàm trong lòng Trinh Nữ Maria.

Này chúng con tuyên xưng Đức Trinh Nữ

thật là Thân Mẫu của Thiên Chúa làm người,

xin Chúa thương chấp nhận

lời Thánh Mẫu chuyển cầu cho chúng con.

Chúng con cầu xin…


LỜI NGUYỆN TIẾN LỄ

Lạy Chúa, xưa Thánh Thần Chúa đã dùng quyền năng

làm cho Đức Trinh Nữ Maria thụ thai;

giờ đây, xin Chúa cử Người đến

thánh hoá lễ vật chúng con dâng trên bàn thờ này.

Chúng con cầu xin…


KINH TIỀN TỤNG

Lạy Chúa là Cha chí thánh,

là Thiên Chúa toàn năng hằng hữu,

chúng con tạ ơn Chúa mọi nơi mọi lúc,

nhờ Đức Giêsu Kitô, Chúa chúng con,

thật là chính đáng, phải đạo

và đem lại ơn cứu độ cho chúng con.

Khi nhận lời Thiên sứ truyền tin,

Đức Trinh Nữ đã tin tưởng nghe theo

và âu yếm cưu mang trong cung lòng trinh khiết

Đấng sẽ sinh ra giữa nhân loại và vì nhân loại

bởi quyền năng Chúa Thánh Thần,

nhờ đó, các lời hứa cho con cái Ítraen được thực hiện

niềm hy vọng của muôn dân được thành sự.

Vì thế, đạo binh các Thiên thần muôn đời hoan hỷ

trước thánh nhan Chúa,

thờ lạy Chúa uy linh cao cả.

Xin cho chúng con
được đồng thanh với các ngài tung hô rằng:

Thánh! Thánh! Thánh!…


CA HIỆP LỄ

Is 7, 14

Này đây người thiếu nữ mang thai, sinh hạ con trai,

và đặt tên là Emmanuen.

LỜI NGUYỆN HIỆP LỄ

Lạy Chúa là Thiên Chúa chúng con,

xin cho các mầu nhiệm chúng con vừa lãnh nhận

giúp chúng con luôn nghiệm thấy

lòng Chúa thương xót chúng con,

là những kẻ tôn kính Thánh Mẫu,

thì cũng được hưởng ơn cứu độ

nhờ mầu nhiệm nhập thể của Con Chúa.

Chúng con cầu xin…

[1] Các lời nguyện lấy từ Sách Lễ Roma 1992, theo hướng dẫn của Collection of Masses of the Blessed Virgin Mary, Vol.1, Missal, Catholic Book Publishing Corp., New Jersey 2012, p. 34, với một vài điều chỉnh trong Kinh Tiền Tụng và dịch lại Lời Nguyện Hiệp Lễ.

[2] Thánh ca, Kinh Trưa.

[3] LG số 56.

[4] Is 7, 10-14; 8, 10c

[5] Lc 1, 26-38.

[6] Ember days of Advent.