THÁNH MARIA ĐỨC MẸ CHÚA TRỜI

Đăng ngày

THÁNH MARIA ĐỨC MẸ CHÚA TRỜI

Thánh lễ này cử hành một “mầu nhiệm tuyệt diệu và không thể diễn tả được”[1], qua đó Thiên Chúa Cha, bởi lòng thương xót vô biên của Người, đã sai Chúa Con “từ trời đến trong cung lòng của Đức Thánh Trinh Nữ”[2], vì đối với chúng ta Ngài là “lời và bánh ban sự sống”[3]. Nhưng Thánh lễ này cũng gợi nhớ đức tin và lòng khiêm nhu nhờ đó Đức Thánh Trinh Nữ đã đón nhận Chúa Giêsu trong tâm hồn và “đã cưu mang Ngài trong cõi lòng không tì ố”[4]. Vì thế, đối với chúng ta, Đức Trinh Nữ khiêm tốn làng Nadarét đã trở nên một gương mẫu, để nhờ noi gương Mẹ, chúng ta cũng đón nhận nơi mình Con Thiên Chúa: “xin cho chúng con biết đón nhận Ngôi Lời làm người, qua việc lắng nghe Lời Chúa với cả tâm hồn và qua việc tham dự ngày càng sống động hơn vào các mầu nhiệm của ơn cứu độ”[5], nhờ đó, chúng con có thể “làm chứng cho Ngài bằng cách thực thi công bình”[6], “trong cuộc sống hằng ngày”[7].

Các bản văn trong Thánh lễ này trước hết là sự lập lại bài giảng của các Thánh Giáo Phụ và các từ ngữ của phụng vụ cổ xưa.

Câu nói nổi tiếng của Thánh Augustinô[8], theo đó Đức Trinh Nữ Maria đã đón nhận Chúa Kitô “trong tâm hồn trước khi đón nhận Ngài trong cõi lòng trinh bạch”[9]; vì thế đức tin và lòng vâng phục của Mẹ được ca ngợi và Thánh lễ được cử hành trong ánh sáng của mối quan hệ thiêng liêng của Ngài với Chúa Kitô.

Cách diễn tả nổi tiếng của Thánh Bernarđô[10], theo đó Đức Thánh Trinh Nữ “đã làm vui lòng Thiên Chúa bằng sự trinh khiết, đã thụ thai với lòng khiêm nhường”[11].

Điều đó được ghi nhận trong Kinh Tiền Tụng “vì mầu nhiệm tuyệt diệu, mầu nhiệm cử hành cách tuyệt hảo thiên chức làm mẹ đồng trinh và cứu độ của Đức Thánh Trinh Nữ, Đức Maria “hoan hỉ vì quà tặng nhân đôi của ân sủng: Mẹ kinh ngạc vì sự thụ thai trinh bạch, Mẹ vui mừng vì đã sinh ra Đấng Cứu Thế”. Các chuyên gia phụng vụ đã khám phá ra chi tiết này trong các Kinh Tiền Tụng cổ xưa hơn cả về Đức Trinh Nữ Maria; nó được tìm thấy trong Sách Phụng Vụ cổ thành Padova.[12]


CA NHẬP LỄ

Xin kính chào Thánh Mẫu

Đã sinh hạ Quân Vương

Đấng điều khiển vũ trụ

Muôn thuở tới muôn đời.

Hoặc:

Hôm nay ánh huy hoàng rực rỡ

Sẽ bừng lên chiếu rọi muôn người,

Vì Chúa đã giáng sinh để cứu độ chúng ta.

Người sẽ được gọi là

Thiên Chúa, Đấng kỳ diệu,

Vị thủ lãnh kiến tạo hoà bình,

Người Cha của thế giới tương lai,

Vương quyền Người sẽ vô cùng vô tận.


LỜI NGUYỆN NHẬP LỄ

Lạy Thiên Chúa toàn năng,

ngày Đức Trinh Nữ Maria sinh hạ Đấng Cứu Thế,

Chúa đã ban tặng cho nhân loại,

kho tàng ơn cứu độ muôn đời.

Xin cho chúng con

được nhờ lời Đức Mẹ nguyện giúp cầu thay,

vì chính nhờ Đức Mẹ

chúng con mới được nhận lãnh nguồn sức sống vĩnh cửu

là Đức Giêsu Kitô, Con Chúa, Chúa chúng con.

Người là Thiên Chúa hằng sống và hiển trị cùng Chúa,

hiệp nhất với Chúa Thánh Thần
đến muôn thuở muôn đời.

LỜI NGUYỆN TIẾN LỄ

Lạy Thiên Chúa từ bi nhân hậu,

mọi sự tốt đẹp ở trần gian đều bắt nguồn nơi Chúa,

và phải nhờ tay Chúa

mới phát triển được tới mức thập toàn.

Ngày hôm nay,

mừng lễ Đức Trinh Nữ Maria Đức Mẹ Chúa Trời,[13]

chúng con hoan hỷ

vì ơn cứu độ của chúng con đã khai mào,

xin cho chúng con được hạnh phúc

thấy ơn ấy hoàn thành mỹ mãn.

Chúng con cầu xin…

KINH TIỀN TỤNG

Hội thánh dùng lời Đức Trinh Nữ Maria
mà ca tụng Thiên Chúa.

Chúng con tuyên xưng Chúa là Đấng kỳ diệu

trong việc Chúa tuyên phong các Thánh;

Nhất là khi kính nhớ Đức Trinh Nữ Maria,

chúng con hiệp với lời ca tụng, tạ ơn của Người

mà tôn vinh lòng nhân hậu của Chúa,

thật là chính đáng, phải đạo

và đem lại ơn cứu độ cho chúng con.

Vì thật ra,

Chúa đã làm nên

những việc trọng đại trong toàn cõi địa cầu

và đã mở lượng từ bi hải hà của Chúa đến muôn đời,

khi đoái nhìn phận hèn nữ tỳ của Chúa,

nhờ Người, Chúa đã ban cho nhân loại Đấng Cứu Độ

là con Chúa, Đức Giêsu Kitô, Chúa chúng con.

Nhờ Người,

đạo binh các Thiên thần thờ lạy uy linh Chúa,

muôn đời hoan hỷ trước tôn nhan.

Xin cho chúng con được đồng thanh với các ngài

hân hoan tung hô rằng:

Thánh! Thánh! Thánh!…


CA HIỆP LỄ

Đức Giê su Kitô vẫn là một,

Hôm qua cũng như hôm nay,

Và như vậy mãi đến muôn đời.

LỜI NGUYỆN HIỆP LỄ

Lạy Chúa,

Chúng con vừa hoan hỷ dự tiệc Nước Trời

và hãnh diện tuyên xưng Đức Trinh Nữ Maria

là Mẹ Thánh Tử Giêsu và là Mẹ Giáo Hội.

Xin cho yến tiệc này

giúp chúng con đủ sức đạt tới phúc trường sinh.

Chúng con cầu xin…

[1] Kinh Tiền Tụng.

[2] Lời Nguyện Nhập Lễ, x. Thánh Ippolito, Traditio apostolica, 4: Sources Chrétiennes 11 bis, p. 48.

[3] Lời Nguyện Nhập Lễ 1.

[4] Kinh Tiền Tụng.

[5] Lời Nguyện Nhập Lễ 1.

[6] Lời Nguyện Nhập Lễ 2.

[7] Lời Nguyện Hiệp Lễ.

[8] † 431.

[9] Lời Nguyện Nhập Lễ 2; Sermone 25, 7: PL 46, 937.

[10] † 1153.

[11] In lode del Đức Trinh Nữ Madre, I: Opera omnia IV, ed. Cistercensi, Roma, 1966, p. 18.

[12] Sacramentary of Padua 387 – Sách Phụng vụ cổ thành Padova, (Pa 387).

[13] Câu này theo bản dịch gốc là: “mừng lễ Đức Trinh Nữ Maria Thiên Chúa Thánh Mẫu”.