Nhà nước Cộng Sản đang “đối thoại” với Dòng Chúa Cứu Thế Việt Nam

Đăng ngày

GNsP (17.12.2015) – Sài Gòn – Kể từ đầu năm 2015, đã có những đổi thay quan trọng trong nội bộ Dòng Chúa Cứu Thế Việt Nam. Linh mục Vinh Sơn Phạm Trung Thành, sau hai nhiệm kỳ đảm trách chức vụ Giám Tỉnh DCCT Việt Nam (8 năm) đã được nghỉ hưu mặc dù tuổi đời của ngài còn rất trẻ, nhưng không thiếu bệnh tật. Dưới thời của ngài là vụ Thái Hà, là Phòng Công Lý và Hòa Bình của Cộng Đoàn Saigon với sự cộng tác của Linh mục Bề Trên Cộng Đoàn Saigon Hồ Đắc Tâm. Phòng đã mở rộng đôi tay tiếp đón các dân oan, các tù nhân lương tâm trở về, giúp đỡ các Thương Phế Binh VNCH. Những công tác này chắc chắn đã không làm hài lòng Nhà Cầm Quyền Cộng Sản.

Nay thì chức vụ Bề Trên Giám Tỉnh được chuyển giao cho Linh mục Giuse Nguyễn Ngọc Bích, người đã chịu chức “chui” cùng với Linh mục Thành 25 năm về trước. Vị Tân Bề Trên Giám Tỉnh đã muốn áp dụng đường lối “đối thoại” với Nhà Cầm Quyền Cộng Sản thay vì đấu tranh cho sự thật và công lý. Nếu không đấu tranh như Thái Hà đã làm thì khu đất nay là Vườn Hoa 1 tháng 6 đã được chia năm xẻ bảy cho những người có quyền có thế. Khu đất này vốn thuộc quyền sở hữu của DCCT Thái Hà.

20151215_dcctnt01Thì đây, để đáp ứng lại đường lối mới của vị Tân Bề Trên Giám Tỉnh DCCT Việt Nam, Nhà Cầm Quyền Cộng Sản đã cho đập phá Tu Viện DCCT Nha Trang để trao quyền sở hữu cho một công ty tư nhân. DCCT Việt Nam đã phản ứng một cách rất nghiêm túc là đối thoại qua văn thư. Ngày 13/11/2015, Linh mục Nguyễn Thành Hưng, Tu Viện Trưởng DCCT Nha Trang đã gửi một bức thư đến ông Lê Thanh Quang, Bí Thư Tỉnh Ủy Khánh Hòa, ông Lê Đức Vinh Chủ Tịch UBND Tỉnh Khánh Hòa, ông Trần Ngọc Thanh Chủ Tịch Mặt Trận Tổ Quốc Việt Nam Tỉnh Khánh Hòa, đồng kính gửi Ban Dân Vận Tỉnh Ủy, Ban Tôn Giáo UBND Tỉnh Khánh Hòa và Tòa Giám Mục Nha Trang để đề nghị ngưng đập phá cơ sở DCCT (số 40 đường Trần Phú, Nha Trang). Bức thư đã không được phúc đáp. Một tuần lễ sau, đích thân Linh mục Phó Giám Tỉnh Đaminh Nguyễn Đức Thông, (Linh mục Giám Tỉnh đang công tác Nước Ngoài) dẫn đầu một phái đoàn ra Nha Trang để xin được gặp ông Chủ Tịch Tỉnh. Những người bảo vệ đã yêu cầu phái đoàn tới Phòng Tiếp Dân. Dưới đây là bản tường trình của Linh mục Đaminh Nguyễn Đức Thông

“THÔNG TIN VỀ VIỆC TU VIỆN DÒNG CHÚA CỨU THẾ NHA TRANG ĐANG BỊ ĐẬP PHÁ

Kính thưa quí cha, quí thầy và anh em!

Như chúng ta biết, từ ngày 9.3.1959, tu viện Dòng Chúa Cứu Thế Nha Trang tại số 40 Trần Phú, phường Lộc Thọ, thành phố Nha Trang đã thuộc quyền sở hữu hợp pháp của Dòng ta. Vì hoàn cảnh, ngày 15.12.1978, Ủy Ban Nhân Dân tỉnh Khánh Hòa đã quản lý sử dụng cơ sở này.

Ngày 24.3.2015, với quyết định số 676/QĐ – UBND, Ủy Ban Nhân Dân tỉnh Khánh Hòa đã giao tu viện Dòng Chúa Cứu Thế Nha Trang cho Công Ty TNHH Miền Nhiệt Đới Nha Trang để thực hiện dự án Khu phức hợp Thương mại – Khách sạn – Căn hộ Tropicana Nha Trang.

Trước tình hình này, ngày 25.5.2015, cha Giám Tỉnh Giuse Nguyễn Ngọc Bích đã gửi thư cho Thủ Tướng Chính Phủ và các cấp chính quyền yêu cầu trả lại cho nhà dòng quyền quản lý sử dụng nhà đất của Dòng Chúa Cứu Thế tại số 40 Trần Phú, Nha Trang. Đáng tiếc là trong khi chính phủ chưa giải quyết, thì tu viện của ta đã bị đập phá.

Ngày 13.11.2015, cha Giuse Nguyễn Thành Hưng, Bề Trên nhà Nha Trang đã gửi thư yêu cầu ngưng đạp phá tu viện. Thư này được gửi cho Ông Bí Thư Tỉnh Ủy, Ông Chủ Tịch Ủy Ban Nhân Dân, Ông Chủ Tịch Mặt Trận, Ban Tôn Giáo Chính Phủ, Ủy Ban Dân Vận Tỉnh Khánh Hòa, và Tòa Giám Mục Nha Trang.

Ngày 17.11.2015, Văn Phòng Tỉnh Dòng đã gửi thư cho các cấp chính quyền lần thứ hai.

Ngày 18.11.2015, con, Đaminh Nguyễn Đức Thông, cùng với cha Giuse Nguyễn Thành Hưng, cha Giuse Nguyễn Trần Tuấn và cha Giacôbê Mai Văn Hiền đã tới Ủy Ban Nhân Dân Tỉnh, xin được gặp ông Chủ Tịch Tỉnh. Nhưng những người bảo vệ yêu cầu phải tới Phòng Tiếp Dân tại số 8 Hùng Vương đăng ký. Trên đường đi, chúng con có ghé vào nhà dòng ta, tuy không được vào chỉ đứng ngoài cổng, nhưng chúng con vẫn thấy rằng hiện tu viện ta đang bị đập phá. Chúng con đã đăng ký gặp ông Chủ Tịch Tỉnh, nhưng phải chờ không biết khi nào mới được gặp.

Tỉnh Dòng sẽ cố gắng hết sức để đòi lại tài sản của mình và để công lý được tôn trọng. Chúng con kính xin quý cha, quý thầy và anh em thêm lời cầu nguyện cho công việc này.

Kỳ Đồng, ngày 20.11.2015.

Đaminh Nguyễn Đức Thông

Phó Giám Tỉnh”

20151215_dcctnt02Tất cả những cố gắng đối thoại về phía DCCT Việt Nam đều đã không được đáp ứng. Tu Viện DCCT Nha Trang đang bị phá bỏ…

Người xưa đã dạy: “Đi với Bụt thì mặc áo cà sa, đi với ma thì mặc áo giấy.”

Linh mục Chính xứ Giáo xứ Thủ Thiêm Quận 2, TP Hồ Chí Minh và các nữ tu Mến Thánh Giá Thủ Thiêm đã tạm bỏ tu phục và mặc “áo giấy” khi buộc phải “đối thoại” với “ma”. Linh mục Bề Trên Giám Tỉnh DCCT Việt Nam và Ban Thường Vụ Tỉnh Dòng vẫn mặc “áo cà sa” để đối thoại với “ma”.

Chúng tôi đính kèm dưới đây một tài liệu do trang mạng của DCCT phổ biến về Tu Viện DCCT Nha Trang, để bạn đọc rộng đường tham khảo.

http://www.chuacuuthe.com/2015/03/ubnd-tinh-khanh-hoa-tu-nhan-hoa-tu-vien-dcct-nha-trang/

Phú Nhuận ngày 16 tháng 12 năm 2015

Phanxicô Xaviê Vũ Sinh Hiên