Tổng Công Hội thứ 25 của Dòng Chúa Cứu Thế được tổ chức tại Pattaya, Thailand

Đăng ngày

GNsP (30.10.2016) – TCH thứ 25 của DCCT sẽ khai mạc vào thứ hai 31/10/2016 tại Pattaya, Thailand. Hiện nay các thành viên TCH từ khắp nơi trên thế giới đã bắt đầu tập trung về Dòng Chúa Cứu Thế ở Pattaya, Thái Lan. Ủy ban Trù bị đã chuẩn bị nơi hội họp từ một tuần qua.

TCH được tổ chức 6 năm một lần, là cơ chế tối thượng điều hành nội bộ Dòng (Hiến pháp 104). TCH đầu tiên diễn ra vào năm 1743 sau cái chết của Đức Cha Tommaso Falcoia, người hướng dẫn hội Dòng ngay từ thuở khai sinh. Thánh Anphong đã triệu tập TCH đầu tiên tại Ý.

161030-TCH 1

161030-TCH 2

161030-TCH 3

Hình ảnh: Fr. Matthew Allman, CSsR