TIN VỀ NHÀ CHA

Đăng ngày

GNsP (04.06.2017) – Thầy Mátthêu Nguyễn Hữu Cầu (Thầy Lêô) tu sĩ Dòng Chúa Cứu Thế vừa được Chúa gọi về Nhà Cha Trên Trời

Thầy Mátthêu sinh ngày 23.11.1924 tại Huế

Thầy khấn lần đầu trong Dòng Chúa Cứu Thế ngày 08.09.1947

Sau một thời gian dài nghỉ hưu tại Nhà Hưu Dưỡng thuộc DCCT
Sài Gòn và chịu nhiều bệnh tật do tuổi cao, Thầy đã được Chúa gọi về Nhà Cha Trên Trời lúc 11g45 AM ngày 04.06.2017,nhân ngày Đại Lễ Chúa Thánh Thần Hiện Xuống, tại bệnh viện 115 Sài Gòn.

Tin tưởng vào lòng thương xót Chúa và lời hứa của Thánh Anphongsô, Đấng Sáng Lập DCCT đã nói: “Ai bền đỗ đến cùng trong Dòng Thánh này sẽ được hưởng hạnh phúc muôn đời trên Thiên Đàng”, chúng ta cùng tạ ơn Chúa đã cho Thầy hoàn tất hành trình 93 năm làm con Chúa trên trần gian và 70 năm là tu sĩ DCCT.

Xin Cộng đoàn Dân Chúa tiếp tục cầu nguyện cho Thầy Mátthêu Nguyễn Hữu Cầu và tên trong Dòng thường gọi là Thầy Lêô