Tin về nhà Cha

Đăng ngày

#GNsP – LINH MỤC ĐAMINH PHẠM MẠNH NIỆM, DCCT đã được Chúa gọi về lúc 5:30 sáng ngày 17/06/2017 tại Dòng Chúa Cứu Thế Sài Gòn sau một thời gian lâm bệnh.

Cha Đaminh sinh ngày 07/11/1969
Khấn Dòng ngày 01/08/1996
Lãnh sứ vụ linh mục ngày 24/11/2005

Trong sứ vụ linh mục của mình, Cha Đaminh Phạm Mạnh Niệm phục vụ cho anh chị em dân tộc J’rai tại giáo phận Kontum.
Tạ ơn Chúa cho cha Đaminh với 48 năm làm con Chúa trên trần gian, 21 năm khấn Dòng và 12 năm Linh mục.

Nghi thức và thánh lễ tẩn liệm: 15:30 ngày 17/06/2017 tại DCCT Sài Gòn
Nghi thức di quan cử hành vào Chúa Nhật, ngày 18.06.2017 từ Tu Viện DCCT Sài Gòn về Trung Tâm Truyền Giáo Pleichuet, DCCT Pleiku và sẽ được an táng tại pơsat (nghĩa trang) của làng với cha Antôn Vương Đình Tài và người Jarai trong vùng.

– 18 giờ 30 Chúa Nhật 18.06.2017 di chuyển linh cửu cha Đaminh về Tu viện DCCT Pleichuet ( Phường Thắng Lợi, Tp. Pleiku)
– 9 giờ sáng thứ Hai, 19.06.2017 thánh lễ cầu nguyện cho cha Đaminh tại tu viện DCCT Pleichuet.
– 15g00 thứ Hai, 19.06.2017 thánh lễ an táng được cử hành tại nhà thờ giáo xứ Pleichuet, do Đức Cha Aloisio, giám mục Gp Kontum chủ tế. Sau đó cha Đaminh được an táng tại nghĩa trang giáo xứ Pleichuet.

GNsP