Dòng Chúa Cứu Thế mừng lễ các tu sĩ tử đạo thời Liên Xô

Đăng ngày

GNsP (29.06.2017) – Thứ Tư 28/6 vừa qua là ngày Dòng Chúa Cứu Thế tưởng nhớ 4 vị tử đạo trong dòng ở Ukraine dưới thời cộng sản Liên Xô.

Các ngài nằm trong một nhóm các vị tử đạo hiện đại của Giáo hội Công giáo Ukraine, đã được Đức Giáo hoàng Gioan Phaolô II tuyên chân phước vào ngày 27 tháng 6 năm 2001.

4 Tu sĩ Dòng Chúa Cứu Thế kể trên là: Giám mục Mykolay (Nicholas) Charnetsky (1884-1959); Giám mục Vasyl (Basil) Vsevolod Velychkovsky (1903-1973); linh mục Ivan Ziatyk (1899-1952) và linh mục Zynoviy (Zenon) Kovalyk (1903-1941).

Tất cả những vị này đã chịu nhiều đau khổ và tra tấn trong thời Thế chiến II và sau đó, khi Liên Xô nắm quyền đất nước trước khi Ukraine được độc lập vào năm 1991.

Đức Giám mục Nicholas Charnetsky và 24 bạn tử đạo, đại diện cho một kỷ nguyên tử đạo vinh quang của Giáo hội Công giáo Ukraine, và câu chuyện của họ là bằng chứng tá tuyệt vời về sức mạnh của niềm tin Công Giáo.

Trong lá thư gửi đến các tu sĩ Dòng Chúa Cứu Thế, các cộng sự viên giáo dân và bạn bè. Cha Bề trên cả Dòng Chúa Cứu Thế Michael Brehl viết: ngày 28/6 “chúng ta tưởng nhớ đến các vị tử đạo ở Ukraine, trong đó có 4 tu sĩ Dòng Chúa Cứu Thế và nhiều người nam và nữ khác. Họ bị giết hại vì đức tin, trong thời bức hại của Liên Xô từ năm 1939-1989. Hành động làm chứng cho Chúa Cứu thế của họ, là nguồn cảm hứng cho chúng ta tiếp tục tình đoàn kết cho sứ vụ trong thế giới bị tổn thương ngày hôm nay.

“Thực tế là ở Ukraine hiện nay, đang phải chịu những hậu quả khủng khiếp của chiến tranh và bạo lực. Khi chúng ta cầu nguyện cho hòa bình, chúng ta cũng đang liên đới với những người kiến tạo hòa bình, đang đấu tranh để giải quyết cuộc xung đột hiện tại.

“Xin chân phước Mykola, Vasyl, Zenon, Ivan và những vị [tử đạo] khác mà chỉ Thiên Chúa mới biết, cầu nguyện với Thiên Chúa để ngài giúp đỡ người dân Ukraine và tất cả những ai chịu bức hại và khủng bố vì đấu tranh cho hòa bình!”

http://www.cssr.news/2017/06/today-28th-of-june-redemptorists-celebrate-ukrainian-martyrs/