Chúa Nhật XXXI Thường Niên A

Đăng ngày

GNsP (05.11.2017) – Chúa Nhật XXXI Thường Niên A (Mt. 23, 1 – 12.)

“tất cả những gì họ nói, anh em hãy làm, hãy giữ,

còn những việc họ làm, thì đừng có làm theo,

vì họ nói mà không làm.4 

Họ bó những gánh nặng mà chất lên vai người ta,

nhưng chính họ thì lại không buồn động ngón tay vào”

Lạy Chúa,

Chúa lại tỏ rõ Chúa đứng về phía người nghèo,

người thấp cổ bé miệng,

kẻ không một chút gì để tự hào, lên mặt với anh em.

hạng chỉ biết nghiêng vai vác những gánh nặng bị chất lên mình.

Chúa dạy con đừng nói suông,

thôi hô khẩu hiệu,

hãy thi hành những gì mình cất tiếng,

chớ tự hào vì những bóng bảy cùng những áng văn chương vay mượn.

đứng lên, ra đi đến với người nghèo.

chẳng nên ngoa ngữ trốn lánh việc cần làm.

Tông Huấn Niềm Vui Tin Mừng bảo con :

  1. Không ai được nói mình không thể gần gũi người nghèo vì nếp sống của mình đòi hỏi phải chú ý tới những lãnh vực khác. Đây là một lời bao biện thường nghe thấy trong các giới học thuật, doanh nghiệp hay chuyên môn, thậm chí cả trong giới giáo sĩ. Tuy đúng là ơn gọi cơ bản của người tín hữu giáo dân là cố gắng làm cho các thực tại trần thế và mọi hoạt động nhân loại được biến đổi bởi Tin Mừng,nhưng không một ai trong chúng ta được miễn khỏi sự quan tâm tới người nghèo và công bằng xã hội

Lạy Chúa, xin nhắc bảo con.

Lm. Vinh Sơn Phạm Trung Thành, C.Ss.R.

05/11/2017