Chúa Nhật XXXII Thường Niên A

Đăng ngày

GNsP (12.11.2017) – Chúa Nhật XXXII Thường Niên A (Mt. 25, 1 – 13.)

“Nửa đêm, có tiếng la lên : ‘chú rể kia rồi, ra đón đi’.”.

Lạy Chúa, như vậy, nào con có thức đâu,

chẳng một lòng chuyên chăm chờ Chúa đến,

nhưng chiều hồn theo giấc ngủ mê mệt,

Chúa gọi nửa đêm theo tiếng hét xé trời,

thay tiếng cười, tiếng pháo mở hội vui,

nhưng Chúa giữ lời, Chúa vẫn luôn trung tín,

đón con vào tiệc cưới ngập

 

Lm. Vĩnh Sang, C.Ss.R.

11/11/2017