Thứ Bảy Thường Niên IV

Đăng ngày

GNsP (03.02.2018) – Thứ Bảy Thường Niên IV (Mc. 6, 30 – 34)

“Đức Giê-su thấy một đám người rất đông thì chạnh lòng thương, vì họ như bầy chiên không người chăn dắt. Và Người bắt đầu dạy dỗ họ nhiều điều.”

Lạy Chúa, lúc nào con cũng thấy Chúa chạnh lòng thương chúng con, trong mỗi tình huống ở mọi khía cạnh của cuộc đời,
Chúa còn thương hơn nữa khi thấy chúng con bơ vơ không định hướng,
và Chúa mở lời day dỗ chúng con.

Hôm nay còn biết bao nhiêu người không định hướng,
họ mãi rong tìm chút ánh sáng niềm tin,
Nhưng con lặng im không mở lời với họ, con mải mê danh vọng, đắm đuối quyền hành,
con loay hoay tranh dành địa vị, con lao vào những cuộc đỏ đen.
Con bỏ ngoài tai tiếng thở dài của người khác, con lờ đi tiếng rên rỉ của kẻ bị loại trừ.

Lời của Chúa hôm nay có gọi con về lại với sứ vụ hay không,
hay phũ phàng trôi đi như bao nhiêu lời khác!

Lm. Vinh Sơn Phạm Trung Thành, C.Ss.R.
03/02/2018