Chúa Nhật V Thường Niên B

Đăng ngày

GNsP (04.02.2018) – Chúa Nhật V Thường Niên B (Mc. 1, 29 – 39)

“…người ta đem mọi kẻ ốm đau và những ai bị quỷ ám đến cho Người.Cả thành xúm lại trước cửa.Đức Giêsu chữa nhiều kẻ ốm đau mắc đủ thứ bệnh tật, và trừ nhiều quỷ,…”

50 năm về trước, người ta bày ra trước mặt Chúa những kẻ bị giết vào mùa Xuân Mậu Thân,
50 năm sau ngày thảm sát, người ta vui mừng ca tụng kỷ niệm chiến công.

Con người câm lặng đau đớn nhìn tội ác,
Lạy Chúa, xin ra tay chữa lành vết thương,
xin xua trừ Ma Quỷ ra khỏi dân tộc chúng con,
xin ban cho đất nước chúng con sự bình an của Chúa.
Xin ban cho những nạn nhân được yên giấc ngàn thu.

Lm. Vinh Sơn Phạm Trung Thành, C.Ss.R.