Thứ Bảy Tuần V Thường Niên

Đăng ngày

GNsP (10.02.2018) – Thứ Bảy Tuần V Thường Niên (Mc. 8, 1 – 10)

“ …Nếu Thầy giải tán, để họ nhịn đói mà về nhà, thì họ sẽ bị xỉu dọc đường. Trong số đó, lại có những người ở xa đến.”

“Ở xa đến”, những người ở xa đến họ là ai?

Có phải Chúa muốn nói đến các dân ngoại không phải người Do Thái?

Lạy Chúa, quanh Chúa là những người ngoại, họ đói khát lời Chúa, họ đón nhận lời Chúa, họ tìm đến với Chúa và Chúa lưu tâm đến họ.

Sự hiện diện của những anh em chưa biết Chúa có đánh động lòng con không?

Công việc loan báo Tin Mừng có thôi thúc con không?

Con có biết chạnh thương những người chưa biết Chúa không?

Hay con mải mê chăm chút cho sự hào nhoáng bề ngoài của những việc đạo đức, con thỏa mãn với hạnh phúc xum vầy của những hội đoàn khoe sắc khoe hương? Hàng ngày con mải mê ngắm nhìn thành quả việc trang hoàng đo đếm những hình ảnh trên facbook? Comment những lời tụng ca làm đẹp lòng nhau? Vui tươi với những mối tương quan hàng đấng bậc?

Lạy Chúa xin cho con biết sống lòng xót thương của Chúa.

Lm. Vinh Sơn Phạm Trung Thành, C.Ss.R.