ĐTC: CUỘC BIẾN HÌNH CỦA CHÚA KITÔ BÁO TRƯỚC CUỘC VƯỢT QUA CỦA NGÀI

Đăng ngày

#GNsp – ĐTC giải thích rằng cảnh tượng biến hình của Đức Kitô có liên hệ đến điều đã xảy ra cách đó sáu ngày trước, khi Chúa Giêsu mặc khải cho các môn đệ của Ngài biết rằng tại Jerusalem Ngài sẽ phải “chịu nhiều đau khổ và bị các kỳ lão, thượng tế và kinh sư chối bỏ, bị giết và, sau ba ngày, sẽ sống lại”.

Đó là một thử thách đối với Phêrô và toàn thể nhóm các môn đệ, những người không chấp nhận ý tưởng rằng Chúa Giêsu sẽ bị các nhà lãnh đạo dân chối bỏ và giết chết.

Chúa Giêsu giúp các môn đệ hiểu Cuộc Khổ Nạn của Ngài

Việc đưa Phêrô, Gia-cô-bê và Gioan và “đưa họ lên núi cao” và tỏ cho các ông thấy vinh quang của Con Thiên Chúa, Chúa đang giúp “các môn đệ đối diện với cuộc khổ nạn của Chúa Giêsu một cách tích cực, mà không bị choáng ngợp”.

“Cuộc biến hình sẽ giúp các môn đệ, và cả chúng ta nữa, hiểu rằng cuộc khổ nạn của Đức Kitô là một mầu nhiệm khổ đau, nhưng trên hết đó là một quà tặng của tình yêu vô biên về phía Chúa Giêsu. Biến cố Chúa Giêsu biến hình trên núi giúp chúng ta hiểu rõ hơn việc phục sinh của Ngài”.

“Nếu trước cuộc vượt qua chưa từng xảy ra biến cố biến hình với sự công bố từ Thiên Chúa: “Đây là Con yêu dấu của Ta” thì sự phục sinh và mầu nhiệm vượt qua của Chúa Giêsu thật không dễ gì hiểu trong tất cả chiều sâu của nó”.

Cầu nguyện và chiêm niệm Mùa Chay

Trong suốt Mùa Chay, ĐTC Phanxicô nói thật cần thiết “phải lên núi cùng Chúa Giêsu và dừng lại với Ngài, để chú ý hơn nữa đến tiếng nói của Thiên Chúa và giúp cho bản thân được Thần Khí bao phủ và biến đổi”.

Ngài kết thúc bài huấn dụ bằng việc mời gọi tín hữu trong suốt thời gian này thật quan trọng để sống kinh nghiệm của việc cầu nguyện và chiêm niệm, không phải để thoát khỏi sự khắc nghiệt của cuộc sống thường nhật, mà là để vui hưởng sự thân quen với Thiên Chúa.

GNsP (theo vaticannews)