Dòng Chúa Cứu Thế: cuộc họp của Ủy ban Trung ương Chăm sóc Mục vụ Xã hội

Đăng ngày

GNsP (08.10.2018) –  Scala – Ủy ban Trung ương về Chăm sóc Mục vụ Xã hội (PS-JPRIC) đã gặp nhau từ ngày 24 đến 30 tháng 9, tại Nhà Trung ương ở số 31 đường Via Merulana, Ý. Gồm có các cha Pedro López (Chủ tịch Văn phòng Trung ương về Loan báo Tin mừng), Sebastián Ani Dato và Nicolás Ayouba (cố vấn) đến từ Hội đồng Quản trị Trung ương; cùng với các cha Mikhael M. Keraf (Indonesia), Francis Gargani (Mỹ), Ibrahim Seydou (Niger) Francesco C. Takashi (Nhật Bản), nữ giáo dân thừa sai Chúa Cứu Thế Beatriz Castro (Tây Ban Nha) và cha Cristian Bueno (Colombia) cũng tham dự.

Từ trái qua: Cristian, Mikhael M. Keraf, Francis Gargani, Beatriz Castro, Francesco C. Takashi, Ibrahim

Dựa trên tinh thần của Tổng Công hội XXV và các hướng dẫn của Hội đồng Quản trị Trung ương, nhóm công tác đã tập trung vào việc tìm hiểu căn tính, vai trò và nhiệm vụ của mình. Ủy ban nhấn mạnh rằng những công việc phục vụ cho công lý, hòa bình, hòa giải và tính toàn vẹn của tạo thành (JPRIC) là một cách diễn tả căn tính của tu sĩ Dòng Chúa Cứu Thế. Đó không chỉ đơn giản là những công việc có chút ít liên quan đến sứ vụ của chúng ta. Sứ mạng của tu sĩ Dòng Chúa Cứu Thế “bao gồm việc giải phóng và cứu độ con người toàn diện”, điều đó giúp chúng ta “biểu lộ sự liên đới với người nghèo qua việc thăng tiến những quyền cơ bản của họ về công lý và tự do.” (Hiến pháp số 5).

Theo nhiệm vụ thực tế, ủy ban đã tăng cường tiếp xúc với các Điều phối viên của mỗi Liên hiệp Vùng và ủy ban mục vụ xã hội của những Liên hiệp ấy để thúc đẩy các hoạt động trong lĩnh vực huy động nhân sự, công lý, hòa bình, phục vụ tình nguyện, tính toàn vẹn của công trình sáng tạo, đối thoại liên tôn và chăm sóc mục vụ nhà tù, cũng như nhiều lãnh vực khác. Ủy ban nhận thức được rằng ở nhiều nơi và theo nhiều cách khác nhau, các tu sĩ Dòng Chúa Cứu Thế đang tham dự vào những công việc thúc đẩy các giá trị về công bằng xã hội và việc chăm sóc Ngôi nhà chung, nhưng đồng thời, họ cũng hiểu rằng thật cần thiết để thực hiện những hoạt động này, vốn là cảm hứng và động lực cho toàn thể Hội dòng. Để các giá trị của PS-JPRIC trở nên một lực lượng tích hợp tất cả các mũi nhọn tông đồ của chúng ta gồm: đại phúc, rao giảng, mục vụ Đền thánh và đào tạo.

Tổng công hội XXV đã mời gọi chúng ta một lần nữa quay trở lại với yếu tố căn bản này, làm nên tu sĩ Dòng Chúa Cứu Thế, đặc biệt là sự liên đới và một lối sống lựa chọn cho người nghèo làm ưu tiên (Sứ điệp chung kết số 18). Ủy ban chấp nhận lời mời gọi này và cam kết thúc đẩy và hỗ trợ những hoạt động liên quan đến việc tích hợp công lý, hòa bình và tính toàn vẹn của công trình sáng tạo trong đời sống và sứ mạng của Hội dòng.

Văn phòng Loan báo Tin mừng