Kỷ niệm năm thứ 50 Dòng Chúa Cứu Thế hiện diện tại Giáo phận Kontum 10.10: 1969 – 2018

Đăng ngày

Bức ảnh cách đây 49 năm (10/10/1969).

Đức cha Paul Léon Seitz đưa 4 thừa sai Dòng Chúa Cứu Thế đến vùng đất Pleikly và trao cho Nhà Dòng sứ mạng loan báo Tin mừng cho anh chị em Jrai.
Hình từ phải sang: Thầy Giuse Trần Sĩ Tín, Cha Antôn Vương Đình Tài, Cha Tôma Vũ Khắc Minh, Thầy Phêrô Hồ Văn Quân, Đức cha Paul Seitz.
Hình do Thầy Phêrô Nguyễn Đức Mầu chụp.
Cha Tôma Vũ Khắc Minh khi đó là cha xứ của vùng này.
Cha Tín cho biết bức ảnh này chụp trên quốc lộ 14, thuộc địa bàn Giáo xứ Ia Hru – Phú Quang hiện nay.

Cha Yuse Trần Sĩ Tín, CSsR, viết:

Đức Cha Paul Seitz đưa chúng tôi tới Pleikly vào khoảng 4giờ chiều ngày 10/10/1969. Đúng như đã hẹn trước, chúng tôi từ Cheoreo lên Pleiku sáng hôm đó. Và chiều hôm đó, chúng tôi theo xe Jeep do chính Đức Cha lái về Pleikly. Đại diện phía Giáo Phận còn có Cha Đaminh Vũ Khắc Minh, lúc đó làm Cha Sở La Sơn, kiêm Mỹ Thạch, Phú Quang, Phú Nhơn (lúc đó đều thuộc xã Pleikly). Vào thời điểm đó, số giáo dân Công Giáo ở cả 3 địa điểm đó có khoảng 300 người. Nhưng Đức Cha đổ chúng tôi xuống làng Pleikly (cách Pleiku gần 60km về phía Nam) là nơi chúng tôi chưa hề đặt chân tới bao giờ, và chúng tôi cũng không quen biết ai tại đó. Chúng tôi cũng chẳng có nơi trú ngụ. Đó chính là điều chúng tôi đã thỏa thuận với Đức Cha.

Khi đến Pleikly, Đức Cha lấy sách Tân Ước đọc cho chúng tôi đoạn Tin Mừng theo Thánh Luca 10,1-12, Chúa sai 72 môn đệ và ngài nói: “Xin giao cho anh em tất cả vùng dân Jarai này. Bây giờ anh em có 4 người. Nhưng nếu Dòng Chúa Cứu Thế gửi tới 72 người như trong bài Tin Mừng, chúng tôi cũng hoan hỉ đón nhận.” Sau đó Ngài cầu nguyện và chúc lành cho chúng tôi, rồi lên xe hướng về Pleiku cùng với Cha Minh.

Mãi tới năm 2001, chúng tôi mới được biết tới lá thư mà chính Đức Cha Paul Seitz, Giám Mục Giáo Phận Kontum, gửi cho Phụ Tỉnh Dòng Chúa Cứu Thế Việt Nam từ năm 1953, kêu gọi cho các Cha, các Thầy lên lập Nhà Dòng tại Giáo Phận Kontum và lo việc đào tạo những tông đồ giáo dân Kinh Thượng để phục vụ Tin Mừng giữa bà con người Thượng trong Giáo Phận Kontum. Lời kêu gọi này còn được lập lại năm 1956 (xin coi phần phụ lục). Con đường tìm kiếm của chúng tôi tưởng như vô định, thực ra đã được tiền định từ những năm đầu đời đệ tử Dòng Chúa Cứu Thế của chúng tôi là như thế.

Fb Lm. Máccô Bùi Duy Chiến