Vị Giám mục dấn thân cho quyền của người nghèo, Đức cha Ireneo Amantillo, CSsR về với Chúa

Đăng ngày

Philippines: vị Giám mục dấn thân cho quyền của người nghèo, Đức cha Ireneo Amantillo, CSsR về với Chúa

Đức cha Ireneo Amantillo, DCCT vừa qua đời hôm thứ Năm trong Tu viện DCCT tại Thành phố Cebu, thọ 84 tuổi.

Đức cha Amantillo qua đời vì bệnh ung thư. Ngài là Giám mục tiên khởi của Giáo phận Tandag in Surigao del Sur và đã coi sóc GP này trong 23 năm.

Ngài đã dấn thân cho các quyền của người nghèo, các tổ chức và cho việc giáo dục tại Lumads, cũng như lên tiếng bảo vệ môi trường.

Đức cha Amantillo sinh tại Alimodian, Iloilo ngày 10/12/1934. Ngài được thụ phong linh mục trong DCCT vào ngày 16/12/1962.

Năm 1978, ngài được đặt làm giám mục tiên khởi giáo phận Tandag cho đến khi nghỉ hưu vào năm 2001.

Trước đó, Ngài được tấn phong giám mục và được đặt làm giám mục phụ tá giáo phận Cagayan de Oro từ 1976-1978 trước khi trở thành GM tiên khởi giáo phận Tandag.

http://www.cssr.news/…/bishop-ireneo-amantillo-who-champio…/