Hãy nhẫn nại và bao dung – Lm. Antôn Đặng Hữu Nam Bài giảng lễ Chúa Nhật 16 TN A

Đăng ngày