Hơn 6 triệu người đã thoát nghèo trong 4 năm qua

Đăng ngày

Bộ Lao động Thương binh và Xã hội (BLĐTBXH) ngày 11/12 cho biết, Việt Nam đã hoàn thành mục tiêu về việc xoá đói giảm nghèo trước 10 năm với hơn 6 triệu người thoát nghèo và hơn 2 triệu người thoát cận nghèo trong 4 năm qua.

Truyền thông nhà nước Việt Nam dẫn lời Bộ trưởng (BLĐTBXH) ông Đào Ngọc Dung cho biết như vừa nêu tại hội nghị toàn quốc tổng kết công tác giảm nghèo giai đoạn 2016-2019.

Theo ông Đào Ngọc Dung, qua 10 năm, tỉ lệ hộ nghèo của cả nước giảm liên tục, nhiều xã nghèo, huyện nghèo được đầu tư, hàng triệu hộ nghèo được tiếp cận các dịch vụ xã hội, y tế.

Ông Dung cho biết, vào năm 2010 tỉ lệ hộ nghèo chiếm tới 14,2% nhưng chỉ còn hơn 4,2% vào năm 2015 và được xem là hoàn thành mục tiêu trước 10 năm về xoá đói giảm nghèo. Chỉ riêng 2016-2019 Việt Nam đã giảm trên 58% số hộ nghèo với hơn 6 triệu người thoát nghèo và hơn 2 triệu người thoát cận nghèo.

Tuy nhiên, ông Dung thừa nhận kết quả giảm nghèo của Việt Nam chưa thật sự vững chắc, tình trạng tái nghèo và phát sinh nghèo vẫn còn cao, nhất là tại khu vực miền núi, vùng đồng bào dân tộc, những vùng thường xuyên bị thiên tai, lũ lụt. Sự chênh lệch giàu nghèo, điều kiện tiếp cận thị trường giữa các vùng miền, nhóm dân cư chưa được thu hẹp, nhất là khu vực miền núi phía Bắc và Tây Nguyên.

Lãnh đạo Chính phủ Việt Nam yêu cầu, thời gian tới cần tiếp tục xây dựng chương trình mục tiêu quốc gia về giảm nghèo, an sinh xã hội giai đoạn 2021-2030 vì một quốc gia không có đói nghèo. Người nghèo sẽ được tiếp tục hỗ trợ vươn lên, ưu tiên trẻ em, người dân tộc thiểu số, người bảo trợ xã hội…và đặc biệt là đưa ứng dụng công nghệ thông tin ở các vùng nông thôn miền núi để người dân nâng cao trí thức.

nguồn: rfa.org