Đức Thánh Cha Phanxicô: Đừng đi xem lễ

Đăng ngày
“Thánh lễ không thể chỉ được xem – nó cũng là một cách diễn đạt không chính xác, ‘Tôi đi xem lễ’ – như thể chúng ta chỉ là khán giả của một thứ gì đó trôi đi mà không liên quan đến chúng ta”.
 
Đó là lời cảnh báo của Đức Giáo hoàng, trong phần cuối cùng của buổi tiếp kiến ​​hôm 3/2, được truyền hình trực tiếp từ Thư viện Tông Tòa. Đức Thánh Cha nhắc lại rằng “Thánh lễ luôn được cử hành và không chỉ linh mục chủ sự Thánh lễ, nhưng tất cả Kitô hữu, những người sống Thánh lễ. Và trung tâm là Chúa Kitô! Tất cả chúng ta, trong sự đa dạng của các ân sủng và thừa tác vụ, tham gia vào hành động của Chúa, bởi vì Người là Nhân vật chính của phụng vụ.”
 
“Khi những Kitô hữu đầu tiên bắt đầu thờ phượng, họ đã làm điều đó bằng cách hiện thực hóa những việc làm và lời nói của Chúa Giêsu, với ánh sáng và quyền năng của Chúa Thánh Linh, để cuộc sống của họ, đạt được nhờ ân sủng đó, sẽ trở thành của lễ thiêng liêng dâng lên Thiên Chúa” – Đức Phanxicô nhấn mạnh, theo đó thì “cách tiếp cận này là một ‘cuộc cách mạng’ thực sự”, như thánh Phaolô viết trong thư gửi tín hữu Rôma.
 
“Cuộc sống được mời gọi để trở thành việc thờ phượng Thiên Chúa, nhưng điều này không thể xảy ra nếu không có cầu nguyện, đặc biệt là cầu nguyện trong phụng vụ”- lời kêu gọi của Đức Giáo hoàng.
 
“Cuộc sống được mời gọi để trở thành sự thờ phượng Thiên Chúa, nhưng điều này không thể xảy ra nếu không có lời cầu nguyện, đặc biệt là không có kinh nguyện phụng vụ”, lời kêu gọi của Đức Giáo hoàng: “Chớ gì ý nghĩ này giúp cho tất cả chúng ta khi tham dự Thánh lễ Chúa Nhật: Tôi đi cầu nguyện trong cộng đoàn, tôi đi cầu nguyện với Chúa Kitô đang hiện diện. Khi chúng ta cử hành một bí tích rửa tội, thì chính Chúa Kitô ở đó, hiện diện, làm phép rửa. Đây không phải là một ý tưởng, một cách nói. Chúa Kitô hiện diện và trong phụng vụ bạn cầu nguyện với Chúa Kitô bên cạnh bạn.”
 
(M.N.)