Mục ‘Dân Oan’

GNsP (05.06.2015) – Hải Phòng – Ngà sắp về hết án. Một buổi chiều, Ngà ngập ngừng nói với tôi: – Có điều này em định nói với bác, mà ngại. – Chị em với nhau có gì mà ngại. Ngà nịnh: – Em cám ơn bác, cả trại phải cảm...

GNsP (16.5.2015) – Trên thế giới còn nhiều nước nghèo và có thể chế chính trị tồi tệ nhưng chỉ có mấy nước cộng...

GNsP (14.5.2015) – Sáng nay 14.5 dân oan các tỉnh đang có mặt tại Hà Nội tiếp tục xuống đường tuần hành phản đối...

GNsP (14.05.2015) – Ngày 13 tháng 05 năm 2015, ông Nguyễn Văn Tạo – chủ tịch UBND huyện Thạnh Hoá, tỉnh Long An xác nhận...

‪‎GNsP‬ (05.05.2015) – Sáng nay 05.5, dân oan các tỉnh tại Tp. Hà Nội tiếp tục xuống đường tuần hành phản đối các...

GNsP (25.04.2015) – Như tin đã đưa trên GNsP ngày 21/4/2015, ông Đỗ Đình Dũ khi thực hiện quyền Khiếu nại – Tố cáo về...