Mục ‘Các Dòng Tu’

GNsP (24.04.2015) – Roma – “Hãy cầu nguyện cho những người tị nạn và di dân, và hãy kêu gọi lãnh đạo các quốc gia giúp đỡ họ”. Đó là lời kêu gọi trên Twitter của cha Michael Brehl, Bề trên Tổng quyền DCCT trước tình trạng khủng hoảng...

GNsP (23.04.2015) – Cha Peter (Piotr) Chyła CSsR, thuộc tỉnh DCCT Warsaw được Trung ương Dòng bổ nhiệm làm Giám đốc Trung tâm...

 GNsP (20.04.2015) – Đức Hồng Y Julio Terrazas, DCCT vừa hoàn tất tốt đẹp ca phẫu thuật để cải thiện chức năng thận....