Mục ‘Các Dòng Tu’

GNsP– Ngày đầu tiên trong Tam Nhật Kính Thánh Giêrađô, một tu sĩ DCCT, được cử hành tại DCCT Sài Gòn chiều ngày 13.10 do cha Tôma Trần Quốc Hùng Bề trên Chánh xứ Chủ tế. Thánh Giêrađô là một thầy trợ sĩ duy nhất trong DCCT đươc tuyên phong...

GNsP – Trước khi kết thúc Kinh Truyền Tin trưa Chúa nhật 09.10.2016, Đức Thánh Cha Phanxicô đã công bố bổ nhiệm 17 tân...

‪GNsP‬ – “Dòng chị em Con Đức Mẹ Mân Côi Chí Hòa là một Hội dòng theo luật giáo phận, tuân giữ 3 lời khấn: khó...

‪‎GNsP‬ – “Ngài khiến mọc cỏ xanh nuôi sống đàn gia súc, làm tốt tươi thảo mộc cho người thế hưởng dùng. Từ...

‪‎GNsP‬ – Hôm qua thứ Hai 01.08 lễ thánh Anphongsô, Đấng sáng lập DCCT, tại Đền Đức Mẹ Hằng Cứu Giúp thuộc DCCT...

‪‎GNsP‬ – Lúc 4h30 chiều thứ Bảy ngày 30/7, tại đền Đức Mẹ Hằng Cứu Giúp Sài Gòn đã diễn ra thánh lễ bước...

‎GNsP‬ – Chiều nay 29.07 lúc 6g tại Đền Đức Mẹ Hằng Cứu Giúp thuộc Dòng Chúa Cứu Thế (DCCT) Sài Gòn khai mạc Tam...

‪GNsP‬ – “Hôm nay bế mạc Năm Thánh Đức Mẹ Hằng Cứu Giúp (ĐMHCG) không phải là chúng ta hết lòng yêu mến Đức...

‪GNsP‬ – Trong ý thức trách nhiệm của một Kitô hữu phải đồng hành với những đau thương của dân tộc mình, hiệp...

‪‎GNsP‬ – 4g30 chiều ngày 25.06, đã khép lại Tam Nhật thánh kính Đức Mẹ Hằng Cứu Giúp (ĐMHCG) bằng thánh lễ đồng...