Mục ‘Sống Đức Tin’

BÀI ĐỌC I: Ed 9, 1-7; 10, 18-22 “Hãy ghi chữ Thập trên trán những người rên rỉ khóc than các việc ghê tởm của thành Giêrusalem”. Trích sách Tiên tri Êdêkiel. Chúa kêu lớn tiếng vào tai tôi rằng: “Những kẻ trừng phạt thành đã đến...

  BÀI ĐỌC I: 2 Cr 9, 6-10   “Thiên Chúa yêu thương kẻ cho cách vui lòng”.   Trích thư thứ hai của Thánh...

Quý vị có bao giờ rơi vào vũng lầy khổ đau tuyệt vọng, hay bối rối hoang mang trước khókhăn của cuộc đời không?...

BÀI ĐỌC I: 1 V 19, 9a. 11-13a “Ngươi hãy ra đứng trên núi trước tôn nhan Chúa”. Trích sách Các Vua quyển thứ...

Đại học Giáo hoàng Urbaniana thực hiện một cuộc khảo sát ở Châu Phi, Châu Á và Châu Đại Dương với tên gọi “Sống...

  BÀI ĐỌC I: Kb 1, 12 – 2, 4   “Người công chính sống được nhờ trung tín”.   Trích sách Tiên tri...

Theo Vatican News, tại buổi yết kiến chung ngày thứ tư vừa qua, Đức Phanxicô đã phát động loạt bài giáo lý mới về việc...

BÀI ĐỌC I: Nk 1, 15; 2, 2; 3, 1-3. 6-7 (Hr 2, 1.3; 3, 1-3. 6-7) “Khốn cho thành khát máu”. Trích sách Tiên tri Nakhum. Kìa xem, trên núi có người đưa tin mừng chạy đến. Hỡi Giuđa, hãy mừng các ngày lễ trọng của ngươi, hãy thi hành lời ngươi khấn nguyện. Vì Bêlial từ nay sẽ không còn đi...

Không thành sự khi cử hành Bí tích Rửa tội với nghi thức đã được sửa đổi cách tùy tiện và những ai đã lãnh nhận...

BÀI ĐỌC I: Gr 31, 1-7   “Ta đã yêu ngươi bằng mối tình muôn thuở”.   Trích sách Tiên tri Giêrêmia. Khi...