Mục ‘Sống Đức Tin’

Nếu có một nơi bình yên nhất trên thế gian này, nơi đó sẽ chẳng phải đâu khác ngoài gia đình. Khi chúng ta còn bé thơ, gia đình là mái ấm bảo vệ, che chở, yêu thương và nuôi dưỡng.Khi trưởng thành, gia đình lại trở thành hậu phương, ủng...

“Nghe xuân sang thấy trong lòng mình chứa chan. Tiếng hát vui vang đó đây ôi rộn ràng..” Không khí Xuân luôn kèm theo...

Ở dòng đời có những lúc chúng ta cần dừng lại để lượng định và vươn tới. Giống như khi chúng ta leo lên các bậc...

BÀI ĐỌC I: St 2, 18-25 “Người dẫn bà đến trước Ađam. Và cả hai nên một thân thể”. Trích sách Sáng Thế. Thiên...

BÀI ĐỌC I: St 2, 4b-9. 15-17 (Hr 5-9. 15-17) “Thiên Chúa đặt con người vào vườn địa đàng”. Trích sách Sáng...

BÀI ĐỌC I: St 1, 20 – 2, 4a “Chúng ta hãy dựng nên con người theo hình ảnh giống như Ta”. Trích sách Sáng Thế. Thiên Chúa phán: “Nước hãy sản xuất những sinh vật bò sát và loài chim bay trên mặt đất, dưới vòm trời”. Vậy Thiên Chúa tạo thành những cá lớn, mọi...

    BÀI ĐỌC I: G 7, 1-4. 6-7   “Tôi phải buồn sầu mãi cho đến tối”.   Trích sách Gióp.     Bấy...

  BÀI ĐỌC I: Dt 13, 15-17, 20-21   “Nguyện Thiên Chúa bình an, Người đã đem ra khỏi cõi chết Đấng nhờ máu...

“Thánh lễ không thể chỉ được xem – nó cũng là một cách diễn đạt không chính xác, ‘Tôi đi xem lễ’ – như...

  BÀI ĐỌC I: Dt 12, 4-7, 11-15   “Chúa sửa dạy ai mà Người yêu mến”.   Trích thơ gửi tín hữu Do-thái.     Anh em thân mến, khi chiến đấu với tội lỗi, anh em chưa đến nỗi phải đổ máu, và anh em đã quên lời yên ủi tôi nói với anh em, như nói với những người con...