Mục ‘Sống Đức Tin’

      BÀI ĐỌC I: Ml 3, 1-4   “Đấng Thống Trị mà các ngươi tìm kiếm, đến trong đền thánh Người”.   Trích sách Tiên tri Malakhi.     Này đây Chúa là Thiên Chúa phán: “Đây Ta sai thiên thần Ta đi dọn đường trước...

BÀI ĐỌC I: Dt 11, 32-40 “Nhờ đức tin, họ chiến thắng các vương quốc. Thiên Chúa dự liệu cho chúng ta một cái...

BÀI ĐỌC I: Dt 10, 32-39 “Anh em đừng mất lòng kiên nhẫn”. Trích thơ gửi tín hữu Do-thái. Anh em thân mến,...

 Khuyến khích con cái chúng ta trở thành người làm chủ những ham muốn của chúng, điều đó sẽ giúp ích lâu dài khi chúng trưởng thành. Một đứa trẻ, giống như mọi người khác, đều có khát vọng hạnh phúc sâu sắc. Lớn lên trong một gia đình mà cha mẹ yêu thương nhau và yêu thương con cái, điều...

  BÀI ĐỌC I: Dt 10, 11-18   “Người đã làm cho những kẻ được thánh hoá nên hoàn hảo đến muôn đời”.   Trích thơ gửi tín hữu Do-thái.     Trong khi mọi tư tế hằng ngày đứng gần bàn thờ chu toàn chức vụ mình và hiến dâng cũng những ngần ấy của lễ nhiều lần,...

  Thánh Timôthêu và Thánh Titô, giám mục     BÀI ĐỌC I: 2 Tm 1, 1-8   “Nhớ lại đức tin trung thành của...

    BÀI ĐỌC I: Gn 3, 1-5. 10   “Dân thành tin tưởng nơi Chúa: họ công bố việc ăn chay”.   Trích sách...

 Đôi khi chúng ta thèm được nghe một lời xin lỗi từ bề trên, từ lãnh đạo nhưng ở cuộc đời này thật hiếm hoi. Có...

BÀI ĐỌC I:   Dt 9, 2-3, 11-14 “Nhờ chính máu Mình mà Người vào Cung Thánh chỉ một lần”. Trích thư gửi tín hữu Do-thái. Anh em thân mến, nhà tạm được cất lên trong gian thứ nhất, có đặt chân nến, bàn, và bánh tiến. Gian này gọi là Cung Thánh. Sau tấm màn thứ hai thì đến gian gọi...

BÀI ĐỌC I: Dt 8, 6-13 “Người là trung gian của một giao ước tốt hơn”. Trích thư gửi tín hữu Do-thái. Anh em...