Mục ‘Bộ lễ Đức Maria’

ĐỨC TRINH NỮ MARIA, MẸ ĐẤNG CỨU ĐỘ Với tước hiệu Đức Trinh Nữ Maria, Mẹ Đấng Cứu Độ, Hội Thánh đề xuất một Thánh lễ có trong Sách Lễ Roma[1], là mẫu lễ chỉ ra vẻ đẹp cổ xưa; Kinh Tiền Tụng được lấy từ Sách Phụng Vụ cổ...

THÁNH MARIA ĐỨC MẸ CHÚA TRỜI Thánh lễ này cử hành một “mầu nhiệm tuyệt diệu và không thể diễn tả được”[1], qua đó Thiên Chúa Cha, bởi lòng thương xót vô biên của Người, đã sai Chúa Con “từ trời đến trong cung lòng của Đức Thánh Trinh Nữ”[2], vì đối với chúng ta Ngài là “lời và...

ĐỨC TRINH NỮ MARIA ĐI THĂM VIẾNG Nghi thức phụng vụ Roma nhiều lần cử hành mầu nhiệm ân sủng đầy tràn, trong sự mạc khải ơn cứu độ khi Đức Maria, Đấng được Thánh Thần phủ bóng và cưu mang Ngôi Lời của Thiên Chúa, đi thăm viếng bà Êlisabét: Thánh lễ ngày 31 tháng năm, trước lễ trọng...

ĐỨC TRINH NỮ MARIA TRONG BIẾN CỐ TRUYỀN TIN[1] Trong suốt mùa Vọng, Phụng Vụ nhắc nhở chúng ta hằng ngày về sứ điệp của Sứ Thần Gáprien mang đến cho Đức Trinh Nữ Maria: “Thiên thần Gáprien chào bà Maria: Mừng vui lên, hỡi Đấng đầy ân sủng, Đức Chúa ở cùng bà”,[2] và cầu nguyện mỗi...

ĐỨC TRINH NỮ MARIA, NỮ TỬ ĐƯỢC TUYỂN CHỌN CỦA ÍTRAEN Trong suốt mùa Vọng, Phụng vụ Roma cử hành kế hoạch cứu độ mà Thiên Chúa nhân từ đã kêu gọi các Tổ phụ, đã liên kết các ngài với mình bằng giao ước tình yêu, đã thiết lập Luật qua Môsê, đã dấy lên các ngôn sứ, và đã chọn...

Dẫn nhập Công đồng Vaticanô II trong Hiến chế Tín lý “Ánh Sáng Muôn Dân”, sau khi trình bày giáo huấn Công giáo về bản chất việc sùng kính Thánh Mẫu của Chúa Kitô, đã “khuyến khích hết mọi con cái hãy nhiệt tâm phát huy lòng sùng kính Đức Nữ Trinh, nhất là trong phụng vụ”.[1] Đồng thời,...

ĐỨC MARIA, MẸ CHÚA GIÊSU Trong số các tước hiệu trong Tin Mừng được dành cho Đức Trinh Nữ, thì tước hiệu “mẹ của Chúa” có một vị trí đặc biệt. Bà Êlisabét, mẹ của vị Tiền Hô của Đức Kitô được đầy tràn Thần Khí,[1] đã dùng tước hiệu này để chào Mẹ: “Bởi đâu tôi được...

ĐỨC TRINH NỮ MARIA, NỮ VƯƠNG CÁC THÁNH TÔNG ĐỒ Nhiều Dòng Tu và Hiệp Hội tông đồ chọn Đức Trinh Nữ Maria cầu nguyện nơi Nhà Tiệc Ly làm Đấng Bảo Trợ và tôn kính Mẹ trong Phụng vụ dưới tước hiệu “Nữ Vương các thánh Tông Đồ.” Nổi bật là Hiệp Hội Tông Đồ Công Giáo được Vincent...

ĐỨC TRINH NỮ MARIA NƠI NHÀ TIỆC LY Đức Bà Nhà Tiệc Ly được kính nhớ trong Phụng vụ của một vài Giáo phận và gia đình tu trì, đặc biệt là trong Dòng Nữ tu Đức Bà Nhà Tiệc Ly được thánh Têrêsa Couderc thành lập. Việc Đức Maria hiện diện khi các môn đệ Đức Kitô hội họp lần đầu tiên...

THÁNH MARIA, SUỐI NGUỒN SỰ SỐNG VÀ SỰ SÁNG Các Bí tích gia nhập Kitô giáo được cử hành đặc biệt vào đêm Vọng Phục Sinh sẽ nắn đúc các tân tòng theo hình ảnh Đức Kitô: trong dòng nước Thanh Tẩy họ được trở nên con cái Chúa, qua việc xức dầu và đặt tay họ được tràn đầy Thần Khí,...