Mục ‘Lm. VinhSơn Phạm Trung Thành’

Một tu sĩ Dòng Chúa Cứu Thế bên trẻ em người Việt Đối với các tín hữu Công Giáo Việt Nam, nhất là đối với những ai thường lui tới các Đền Đức Mẹ Hằng Cứu Giúp ở Bắc Trung Nam, đều biết vị Thánh sáng lập Nhà DCCT: Thánh An Phong. Thánh...

GNsP (04.03.2018) – Ngay từ khi tạo dựng nên con người, Thiên Chúa đã ban thiên chức là  mẹ cho người phụ nữ, niềm...

GNsP (22.02.2018) – Anh là một nhân viên phục vụ trong Nhà Dòng một cách chăm chỉ, ngoài những giờ làm việc bổn phận,...

GNsP (10.02.2018) – Thứ Bảy Tuần V Thường Niên (Mc. 8, 1 – 10) “ …Nếu Thầy giải tán, để họ nhịn đói mà về nhà, thì...

GNsP (04.02.2018) – Chúa Nhật V Thường Niên B (Mc. 1, 29 – 39) “…người ta đem mọi kẻ ốm đau và những ai bị quỷ ám...

GNsP (04.02.2018) – Bài đọc một trong Kinh Sách ngày Chúa nhật Tuần V mùa Thường Niên. “ …giờ đây tôi tìm cách lấy...

GNsP (03.02.2018) – Thứ Bảy Thường Niên IV (Mc. 6, 30 – 34) “Đức Giê-su thấy một đám người rất đông thì chạnh lòng thương, vì họ như bầy chiên không người chăn dắt. Và Người bắt đầu dạy dỗ họ nhiều điều.” Lạy Chúa, lúc nào con cũng thấy Chúa chạnh lòng thương chúng con, trong mỗi...

GNsP (22.01.2018) – Chúa Nhật III Thường Niên B (Mc.1, 14 – 20) “Sau khi ông Gioan bị nộp”. Thân phận người đi theo Chúa, làm...

GNsP (12.11.2017) – Chúa Nhật XXXII Thường Niên A (Mt. 25, 1 – 13.) “Nửa đêm, có tiếng la lên : ‘chú rể kia rồi, ra đón đi’.”. Lạy...

GNsP (05.11.2017) – Chúa Nhật XXXI Thường Niên A (Mt. 23, 1 – 12.) “tất cả những gì họ nói, anh em hãy làm, hãy giữ, còn...