Mục ‘Lm. VinhSơn Phạm Trung Thành’

GNsP (04.11.2017) – Thứ Bảy XXX Thường Niên (Rm.11, 25 – 29.) “khi Thiên Chúa đã ban ơn và kêu gọi, thì Người không hề đổi ý.” Lạy Chúa, Chúa đã gọi con làm người, đã ban ơn để con được làm con Chúa. dẫu con chìm đắm trong tội lỗi bất...

GNsP (22.10.2017) – Chúa Nhật XXIX Thường niên A (Mt 22, 15 – 21.) “Thế thì của Xê-da, trả về Xê-da; của Thiên Chúa,...

GNsP (21.10.2017) – Thứ bảy Tuần XXVIII (Lc. 12, 8 – 12) “Khi người ta đưa anh em ra trước hội đường, trước mặt...

GNsP (17.06.2017) – Thứ bảy tuần X Thường Niên (2.Cr. 5, 14 – 21.) . “Tình yêu Đức Ki-tô thôi thúc chúng tôi, vì chúng...

GNsP (03.06.2017) – Thứ bảy tuần VII Phục sinh (CV.28, 16 – 20. 30 – 31) “Suốt hai năm tròn, ông Phaolo ở tại nhà ông...

GNsP (07.05.2017) – Chúa Nhật IV Phục Sinh (Ga. 10, 1 – 10) “Tôi là cửa”. . Xin mở cho tôi, ………………, để tôi vào...

GNsP (30.04.2017) – Trên đường Emmau (Lc. 24, 13 – 35) “Người hỏi họ: “Các anh vừa đi vừa trao đổi với nhau về chuyện...

GNsP (25.04.2017) – Lễ Thánh Marco Thánh Sử “Các con hãy đi khắp thế gian, rao giảng Tin mừng cho mọi tạo vật …...

GNsP (20.04.2017) – Thứ Năm Tuần Bát Nhật (CV. 3, 11 – 26). ” …, tại sao anh em ngạc nhiên về việc đó và nhìn...

GNsP (20.04.2017) – Hãy luôn luôn sẵn sàng trả lời cho bất cứ ai chất vấn về niềm hy vọng của anh em. (1Pr....